Breaking News

ຂ່າວທົ່ວໄປ

ດ່ວນ ມື້ນີ້ີ້ ສປປ ລາວກວດພົບຜູ້ຕິດ​ ໂ​ ຄ​ ວິ​ ດ​ໃໝ່ ເພີ່ມອີກ​ 13 ຄົນ​

ຈາກການຖະແຫຼ່ງຂ່າວໂຄວິດ – 19 ຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ປະຈຳວັນທີ່ 18 ມິຖຸນາ​ 2021 ພົບວ່າມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດເພີ່ມໃໝ່ 13 ຄົນ ນະຄອນຫຼວງ​ 7 ຄົນ ຈຳປາສັກ 4 ຄົນ (ນຳເຂົ້າ) ສະຫວັນ​ນະ​ເຂດ​2​ຄົນ​(ນຳເຂົ້າ) ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຂໍໃຫ້ພີ່ນ້ອງທຸກຄົນຈົງມີສະຕິລະວັງຕົວ ແລະ​ ມີມາດຕະການປ້ອງກັນໂຄວິດ 19​ ໃຫ້ເຂັ້ມງວດ ລາຍ​ລະອຽດ​ການເດີນທາງຈະແຈ້ງມາຕາມຫຼັງເດິ້ ຂໍໃຫ້ຄົນລາວທົ່ວປະເທດຢ່າແຕກຕື່ນເດິ້

Read More »

ດ່ວນ ມື້ນີ້ີ້ ສປປ ລາວກວດພົບຜູ້ຕິດ​ ໂ​ ຄ​ ວິ​ ດ​ໃໝ່ ເພີ່ມອີກ​ 1 ຄົນ​

ຈາກການຖະແຫຼ່ງຂ່າວໂຄວິດ – 19 ຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ປະຈຳວັນທີ່ 17 ມິຖຸນາ​ 2021 ພົບວ່າມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດເພີ່ມໃໝ່ 1 ຄົນ ນະຄອນຫຼວງ​ 1 ຄົນ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຂໍໃຫ້ພີ່ນ້ອງທຸກຄົນຈົງມີສະຕິລະວັງຕົວ ແລະ​ ມີມາດຕະການປ້ອງກັນໂຄວິດ 19​ ໃຫ້ເຂັ້ມງວດ ລາຍ​ລະອຽດ​ການເດີນທາງຈະແຈ້ງມາຕາມຫຼັງເດິ້ ຂໍໃຫ້ຄົນລາວທົ່ວປະເທດຢ່າແຕກຕື່ນເດິ້

Read More »

ດ່ວນ ມື້ນີ້ີ້ ສປປ ລາວກວດພົບຜູ້ຕິດ​ ໂ​ ຄ​ ວິ​ ດ​ໃໝ່ ເພີ່ມອີກ​ 8 ຄົນ​

ຈາກການຖະແຫຼ່ງຂ່າວໂຄວິດ – 19 ຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ປະຈຳວັນທີ່ 16 ມິຖຸນາ​ 2021 ພົບວ່າມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດເພີ່ມໃໝ່ 8 ຄົນ ນະຄອນຫຼວງ​ 6 ຄົນ ຈຳປາສັກ ​2 ຄົນ (ນໍາເຂົ້າ) ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຂໍໃຫ້ພີ່ນ້ອງທຸກຄົນຈົງມີສະຕິລະວັງຕົວ ແລະ​ ມີມາດຕະການປ້ອງກັນໂຄວິດ 19​ ໃຫ້ເຂັ້ມງວດ ລາຍ​ລະອຽດ​ການເດີນທາງຈະແຈ້ງມາຕາມຫຼັງເດິ້ ຂໍໃຫ້ຄົນລາວທົ່ວປະເທດຢ່າແຕກຕື່ນເດິ້

Read More »

ດ່ວນ ມື້ນີ້ີ້ ສປປ ລາວກວດພົບຜູ້ຕິດ​ ໂ​ ຄ​ ວິ​ ດ​ໃໝ່ ເພີ່ມອີກ​ 15 ຄົນ​

ຈາກການຖະແຫຼ່ງຂ່າວໂຄວິດ – 19 ຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ປະຈຳວັນທີ່ 15 ມິຖຸນາ​ 2021 ພົບວ່າມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດເພີ່ມໃໝ່ 15 ຄົນ ນະຄອນຫຼວງ​ 6 ຄົນ ສະຫວັນ​ນະ​ເຂດ​ ​ 3 ຄົນ (ນໍາເຂົ້າ) ຈຳປາສັກ ​6 ຄົນ (ນໍາເຂົ້າ) ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຂໍໃຫ້ພີ່ນ້ອງທຸກຄົນຈົງມີສະຕິລະວັງຕົວ ແລະ​ ມີມາດຕະການປ້ອງກັນໂຄວິດ 19​ ໃຫ້ເຂັ້ມງວດ ລາຍ​ລະອຽດ​ການເດີນທາງຈະແຈ້ງມາຕາມຫຼັງເດິ້ ຂໍໃຫ້ຄົນລາວທົ່ວປະເທດຢ່າແຕກຕື່ນເດິ້

Read More »

ດ່ວນ ມື້ນີ້ີ້ ສປປ ລາວກວດພົບຜູ້ຕິດ​ ໂ​ ຄ​ ວິ​ ດ​ໃໝ່ ເພີ່ມອີກ​ 4 ຄົນ​

ຈາກການຖະແຫຼ່ງຂ່າວໂຄວິດ – 19 ຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ປະຈຳວັນທີ່ 11 ມິຖຸນາ​ 2021 ພົບວ່າມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດເພີ່ມໃໝ່ 4 ຄົນ ນະຄອນຫຼວງ​ 2 ຄົນ ສະຫວັນ​ນະ​ເຂດ​ 2 ຄົນ (ນໍາເຂົ້າ) ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຂໍໃຫ້ພີ່ນ້ອງທຸກຄົນຈົງມີສະຕິລະວັງຕົວ ແລະ​ ມີມາດຕະການປ້ອງກັນໂຄວິດ 19​ ໃຫ້ເຂັ້ມງວດ ລາຍ​ລະອຽດ​ການເດີນທາງຈະແຈ້ງມາຕາມຫຼັງເດິ້ ຂໍໃຫ້ຄົນລາວທົ່ວປະເທດຢ່າແຕກຕື່ນເດິ້

Read More »

ດ່ວນ ມື້ນີ້ີ້ ສປປ ລາວກວດພົບຜູ້ຕິດ​ ໂ​ ຄ​ ວິ​ ດ​ໃໝ່ ເພີ່ມອີກ​ 4 ຄົນ​

ຈາກການຖະແຫຼ່ງຂ່າວໂຄວິດ – 19 ຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ປະຈຳວັນທີ່ 10 ມິຖຸນາ​ 2021 ພົບວ່າມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດເພີ່ມໃໝ່ 4 ຄົນ ນະຄອນຫຼວງ​ 2 ຄົນ ຈຳປາສັກ 2 ຄົນ (ນໍາເຂົ້າ) ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຂໍໃຫ້ພີ່ນ້ອງທຸກຄົນຈົງມີສະຕິລະວັງຕົວ ແລະ​ ມີມາດຕະການປ້ອງກັນໂຄວິດ 19​ ໃຫ້ເຂັ້ມງວດ ລາຍ​ລະອຽດ​ການເດີນທາງຈະແຈ້ງມາຕາມຫຼັງເດິ້ ຂໍໃຫ້ຄົນລາວທົ່ວປະເທດຢ່າແຕກຕື່ນເດິ້

Read More »

ດ່ວນ ມື້ນີ້ີ້ ສປປ ລາວກວດພົບຜູ້ຕິດ​ ໂ​ ຄ​ ວິ​ ດ​ໃໝ່ ເພີ່ມອີກ​ 1 ຄົນ​

ຈາກການຖະແຫຼ່ງຂ່າວໂຄວິດ – 19 ຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ປະຈຳວັນທີ່ 9 ມິຖຸນາ​ 2021 ພົບວ່າມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດເພີ່ມໃໝ່ 1 ຄົນ ນະຄອນຫຼວງ​ 1 ຄົນ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຂໍໃຫ້ພີ່ນ້ອງທຸກຄົນຈົງມີສະຕິລະວັງຕົວ ແລະ​ ມີມາດຕະການປ້ອງກັນໂຄວິດ 19​ ໃຫ້ເຂັ້ມງວດ ລາຍ​ລະອຽດ​ການເດີນທາງຈະແຈ້ງມາຕາມຫຼັງເດິ້ ຂໍໃຫ້ຄົນລາວທົ່ວປະເທດຢ່າແຕກຕື່ນເດິ້

Read More »

ດ່ວນ ມື້ນີ້ີ້ ສປປ ລາວກວດພົບຜູ້ຕິດ​ ໂ​ ຄ​ ວິ​ ດ​ໃໝ່ ເພີ່ມອີກ​ 5 ຄົນ​

ຈາກການຖະແຫຼ່ງຂ່າວໂຄວິດ – 19 ຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ປະຈຳວັນທີ່ 8 ມິຖຸນາ​ 2021 ພົບວ່າມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດເພີ່ມໃໝ່ 5 ຄົນ ນະຄອນຫຼວງ​ 2 ຄົນ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຂໍໃຫ້ພີ່ນ້ອງທຸກຄົນຈົງມີສະຕິລະວັງຕົວ ແລະ​ ມີມາດຕະການປ້ອງກັນໂຄວິດ 19​ ໃຫ້ເຂັ້ມງວດ ລາຍ​ລະອຽດ​ການເດີນທາງຈະແຈ້ງມາຕາມຫຼັງເດິ້ ຂໍໃຫ້ຄົນລາວທົ່ວປະເທດຢ່າແຕກຕື່ນເດິ້

Read More »

ຕາດູຕົນ..!!!ບໍ່ມີວຽກເຮັດຍ້ອນໂຄວິດ ບໍ່ມີຮອດເງິນກິນເຂົ້າ ມາຂໍອາໄສຢູ່ຕູບຂະເຈົ້າລ້ຽງງົວຢູ່ບຶງທາດຫລວງ

ຈາກຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກຊື່ Mithone Vilaiphone ໄດ້ໂພສວ່າ: ວອນຜູ້ໃຈບຸນຊວ່ຍເຫລືອລາວແດ່.ເລື່ອງມີຢູ່ວ່າໃນວັນທີ່ 7ເດືອນ6/2021ເວລາ8ກາງຄືນຂ້ອຍກັບຫມູ່ໄປຫາກິນຢູ່ບຶງທາດຫລວງເລີຍມາເຫັນຜູ້ຊາຍຄົນຫນື່ງເລີຍຖາມເບີ່ງ.ຜູ້ກ່ຽວຊື່ທ້າວ.ໄຊ ອາຍຸ 19ປີ . ບ້ານເກີດຢູ່ແຂວງພະບາງ ເປັນລູກກຳພອຍພໍ່ແມ່ຕາຍປະ4ປີຫລັງ.ເອື້ອຍອ້າຍນ້ອງບໍ່ມີ.ຕອນນີ້ມາເຮັດວຽກເປັນກຳມະກອນຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ເນື່ອງຈາກມີໂຄວິດລະບາດ ເລີຍບໍ່ມີວຽກເຮັດງານທຳ ເງິນກີບຫນື່ງກໍ່ບໍ່ມີ ເຂົ້າກິນບໍ່ມີ .ແຕ່ລະມື້ໄດ້ໄປຂໍເຂົ້າກິນຢູ່ວັດ.ໂທລະສັບກໍ່ຖືກເຂົາລັກໄປ. ເລີຍມາຂໍອາໄສຢູ່ຕູບຂະເຈົ້າລ້ຽງງົວຢູ່ບຶງທາດຫລວງ ໄດ້2ເດືອນແລ້ວ ອີ່ຕົນເດໄຟຟ້າໃຊ້ບໍ່ມີ ນ້ຳກິນນ້ຳອາບກໍ່ບໍ່ມີ ມີແຕ່ອາບນ້ຳຫນອງປາ ຈຸຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ໄດ້ຖືເງິນມາຈັກກີບ .ມີແຕ່ວອນຜູ້ໃຈບຸນຊວ່ຍລາວແດ່ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເງິນ,ທີ່ຢູ່ອາໃສ ຫລືຊອກວຽກລາວໃຫ້ກໍ່ໄດ້ ທີ່ມາ.

Read More »

ກາຍເປັນປະເດັນຮ້ອນ ລ່າສຸດເທີຢູນາອອກມາຂໍໂທດ ຕ່າງຄົນ ຕ່າງມຸມມອງ

ກາຍເປັນປະເດັນຮ້ອນຈາກເຟສບຸກ ເທີຢູນາ ໄດ້ໂພສວ່າ ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນມາສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງຄົນ ຕ່າງມຸມມອງ ແລະ ຈາກເຟສບຸກ Bobbi Ptn ໄດ້ໂພສຄວາມຄິດເຫັນເລື່ອງນີ້ວ່າ: ອາທິດກ່ອນມີບາງຄົນສົ່ງມາຖາມວ່າຄິດຈັ່ງໃດກັບເລື່ອງດຣາມາ ກ່ຽວກັບ Sexual Harrassment ຫລື SH ບໍ່ເວົ້າຫຍັງແນ່ບໍ?. ເຮົາກໍບອກວ່າຄືຊິບໍ່ກ້າເວົ້າຫຍັງຫລາຍ ເພາະບໍ່ມີຄວາມຮູ້ດ້ານນີ້ ແລະ ຫລາຍຄົນທີ່ຮູ້ດ້ານນີ້ກໍອອກມາເວົ້າແລ້ວ. ແຕ່ຄິດວ່າ ບໍ່ຕ້ອງຮອດກົດຫມາຍ ກໍຮູ້ໄດ້ວ່າອິຫຍັງຄວນບໍ່ຄວນ. ມື້ນີ້ເຫັນເລື່ອງງຽບແລ້ວ ເລີຍເຂົ້າໄປຊອມເບິ່ງ ວ່າເລື່ອງຈົບຈັ່ງໃດ ແຕ່ພັດເຫັນໂພສນີ້ ເລີຍຢາກຂໍສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ. ເອົາຈິງ ບໍ່ໂອເຄເລີຍທີ່ຄົນທີ່ມີໄມ, ເມື່ອເວົ້າແລ້ວສຽງດັງກວ່າຄົນອື່ນຢູ່ບ້ານເຮົາໂພສຫຍັງແບບນີ້ ແລະ ບໍ່ໂອເຄທີ່ເຮົາຈະເຫັນດີເຫັນງາມ ແລະ ພາກັນ normalize ຫລື ເວົ້າເລື່ອງແບບນີ້ເປັນປົກກະຕິໃນທີ່ສາທາລະນະ ໂດຍສະເພາະການເວົ້າ ຫລື ການກະທຳທີ່ບໍ່ໃຫ້ກຽດຄົນອື່ນ. ບາງຄົນບອກວ່າມັນເປັນຄວາມຈິງ ເປັນຫຍັງຊິເວົ້າບໍ່ໄດ້. ຖ້າແບບນັ້ນ ເປັນຫຍັງເຮົາຄືບໍ່ປະ Hum ອອກນອກບ້ານຫມົດທຸກຄົນລະ? ເຮົາໃສ່ສະລິບ ຫລື …

Read More »