ຂ່າວດ່ວນ

ດ່ວນ.! ທະນາຄານ ເອັສທີ ຕ້ອງການພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ

ປະກາດ ທະນາຄານ ເອັສທີ ຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານ – ພະນັກງານບໍລິການ

ປະກາດ ທະນາຄານ ເອັສທີ ຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານ – ພະນັກງານບໍລິການ (Teller) ປະຈຳສາຂາ ສະຫວັນນະເຂດ ຈຳນວນ 02 ຕຳແໜ່ງ

ສາມາດດາວໂຫລດແບບຟອມໄດ້ທີ່ https://www.stbanklaos.la/job_apply

ຫລື​ ຕິດຕໍ່ທີ່ເບີ 041 252 337

Email: manisa@stbanklaos.la ໃນໂມງລັດຖະການ

ກ່ຽວກັບ admin

ກວດສອບຍັງ

ດ່ວນ​ ຕ້ອງການພະນັກງານຫຼາຍຕໍາແໜ່ງເງິນສູງສຸດ 20.000.000 ກີບ

康悦足疗ນວດເພື່ອສຸຂະພາບ2021ປະກາດຮັບພະນັກງານ ນວດເພື່ອສຸຂະພາບແມ່ນໄດ້ກຳເນີດຂື້ນໃນປີ1997,ແລະຍຶດໝັ້ນໃນແນວຄິດ:ການໃຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບຂອງຜູ້ຄົນທົ່ວໂລກ,ພະນັກງານຍຶດໝັ້ນສຸຂະພາບລູກຄ້າແມ່ນມາກ່ອນສະເໝີ,ດຽວນີ້ທາງບໍລິສັດແມ່ນໄດ້ເປີດຮັບສະໝັກພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໝ່ງດັ່ງນີ້: 1. ຜູ້ຈັດການຊັ້ນຈຳນວນ3ຄົນ,ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນສະແຫວງຫາ,ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການເຮັດວຽກ,ມີປະສົບການເຮັດວຽກມາກ່ອນຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ,ເງີນເດືອນລົມກັນຕອນສຳພາດ. 2. ພະນັກງານນວດB,ຈຳນວນ50ຄົນ,ເງີນເດືອນ:ນວດຕາມຮອບ 52.000,ເພີ່ມໂມງ75.000,ລວມສະເລ່ຍເງີນເດືອນ6.000.000-10.000 .000ກີບ. 3. ພະນັກງານນວດC,ຈຳນວນ50ຄົນ,ເງີນເດືອນ:ນວດຕາມຮອບ65.000,ເພີ່ມໂມງ90.000,ລວມສະເລ່ຍເງີນເດືອນ8.000.000-18.000.000ກີບ. 4. ຫົວຫນ້າພະນັກງານຊັ້ນຈຳນວນ08ຄົນ,ເງີນເດືອນ3.000.000,ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນສະແຫວງຫາ,ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການເຮັດວຽກ 5. ພະນັກງານເຄົ້າເຕີ່ເກັບເງີນຈຳນວນ10ຄົນ,ເງີນເດືອນ2.800.000,ຖ້າເຮັດວຽກໄດ້ດີແມ່ນເພີ່ມ100.000ຕໍ່ເດືອນ,ຈົນຮອດ4.000.000ກີບ 6. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *