ຂ່າວດ່ວນ

ດ່ວນ!. ຮີບສະໜັກເດິ້ ຮັບພະນັກງານ​ – ລັດຖະກອນ (ດາວໂຫຼດແບບຟອມໄດ້ທີ່ນີ້)

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ປະຈຳປີ 2021

ແຫຼ່ງຂ່າວ ແລະ ທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດຟອມຕ່າງໆ ທີ່ລິ້ງນີ້:

ລີ້ງ

http://mofa.gov.la/index.php/lo/2015-04-07-04-11-04/2015-04-07-04-13-23/4012-%E0%BA%9B%E0%BA%B0%E0%BA%81%E0%BA%B2%E0%BA%94%E0%BA%AE%E0%BA%B1%E0%BA%9A%E0%BA%AA%E0%BA%B0%E0%BB%9D%E0%BA%B1%E0%BA%81%E0%BA%9E%E0%BA%B0%E0%BA%99%E0%BA%B1%E0%BA%81%E0%BA%87%E0%BA%B2%E0%BA%99-%E0%BA%A5%E0%BA%B1%E0%BA%94%E0%BA%96%E0%BA%B0%E0%BA%81%E0%BA%AD%E0%BA%99-%E0%BA%81%E0%BA%B0%E0%BA%8A%E0%BA%A7%E0%BA%87%E0%BA%81%E0%BA%B2%E0%BA%99%E0%BA%95%E0%BB%88%E0%BA%B2%E0%BA%87%E0%BA%9B%E0%BA%B0%E0%BB%80%E0%BA%97%E0%BA%94-%E0%BA%9B%E0%BA%B0%E0%BA%88%E0%BA%B3%E0%BA%9B%E0%BA%B5-2021

ກ່ຽວກັບ admin

ກວດສອບຍັງ

ດ່ວນ.! ທະນາຄານ ເອັສທີ ຕ້ອງການພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ

ປະກາດ ທະນາຄານ ເອັສທີ ຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານ – ພະນັກງານບໍລິການ ປະກາດ ທະນາຄານ ເອັສທີ ຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານ – ພະນັກງານບໍລິການ (Teller) ປະຈຳສາຂາ ສະຫວັນນະເຂດ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *