ຂ່າວດ່ວນ

ບໍລິສັດ ນິນິບິນລາວ 5 ມ ຣ ເປີດຮັບແຕ່ວັນທີ 08/02/201ເປັນເນີ້ໄປ

ຕໍາແຫນ່ງ:

ພະນັກງານຈັດແບ່ງ 05 ຕໍາແຫນ່ງ (ປະຈໍາສາງ ທີ່ສໍານັກງານໃຫຍ່) ♥ ຕໍາແຫນ່ງ

ພະນັກງານຂົນສົ່ງ 05 ຕໍາແຫນ່ງ (ປະຈໍາສາງ ທີ່ສໍານັກງານໃຫຍ່) ກະ 01 ແລະ 02,

• ຄຸນນະວຸດທິ:

– ເພດ ຊາຍ ອາຍຸ 18 ປີຂື້ນໄປ.

– ບໍ່ຈໍາກັດວຸດທິການສຶກສາ (ອ່ານ, ຂຽນ ຫນັງສືໄດ້)

– ມີຄວາມດຸຫມັ່ນ, ຊື່ສັດ,ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ແລະ ເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້

– ສໍາລັບຕໍາແຫນ່ງ ພະນັກງານຈັດແບ່ງ ຕ້ອງຈົບຊັ້ນກາງຂື້ນໄປ

ສະຫວັດດີການດີ ມີວັນພັກປະຈໍາປີໃຫ້, ມີປະກັນສັງຄົມ, ມີລາປ່ວຍ, ວັນພັກ ທາງລັດຖະການ ແລະ ອື່ນໆ

ເອກະສານປະກອບມີ:

1. ໃບສະຫມັກງານຈາກບໍລິສັດ,

2. ສໍາເນົາສາມະໂນຄົວ,

3. ສໍາເນົາບັດປະ ຈໍາໂຕ,

4. ໃບປະກາດ ແລະ ໃບຄະແນນ (ຖ້າມີ),

(ຫມາຍເຫດ)

ສໍາລັບເອກະສານອື່ນໆ ຫຼັງຈາກສໍາ ພາດວຽກຜ່ານ ຈະແນະນໍາໃຫ້ປະກອບຕາມຫຼັງ

ຜູ້ທີ່ສົນໃຈສາມາດຢື່ນເອກະສານຕາມທີ່ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມ:

ບໍລິສັດ ມິນິບິກຊີລາວ ສໍານັກງານໃຫຍ່ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ພະຂາວ ເມືອງ ໄຊທານີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ແຖວຫໍປະຊຸມຫຼັກ6)

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ໂທ: 021 720525

ກ່ຽວກັບ admin

ກວດສອບຍັງ

📢 ປະກາດຮັບສະມັກພະນັກງານ

📢 ປະກາດຮັບສະມັກພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ 👉ເລີ່ມຮັບຟອມສະມັກຕັ້ງແຕ່ວັນທີ10/02/2021-10/03/2021 Post Views: 384

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *