ຂ່າວດ່ວນ

ເຖົ້າປະສົງສາວນ້ອຍ ເປັນຢາບຳລຸງຮ່າງກາຍ,​ເປັນຢາດີກະເພາະ

ໃຜເຈັບແອວປວດເມຶ່ອຍຕາມຕົນຕາມໂຕກີນເຂົ້າບຊໍ່ແຊບນອນບໍ່ດັບຈັ່ງຊີ້ ຊອກຫາມາຕົ້ມກີນເດີ ດີແທ້ສົມຊື່ ເຖົ້າປະສົງສາວນ້ອຍ

ນອກຈາກເປັນຢາບຳລຸງຮ່າງກາຍແລ້ວຍັງເປັນຢາດີກະເພາະໄດ້ອີກ

ວິທີການນຳໄຊ້ຢາຕົ້ມໃຫ້ເອົາຮາກມັນມາຕົ້ມກີນ ໜຶ່ງກຳມື ໃສ່ນ້ຳໃຫ້ຖວາມຢາພໍປະມານ ຕົ້ມເອົາຈົນສຸກດີລະນຳມາກີນແທນນ້ຳແກ້ເຈັບເສັ້ນເຈັບເອັນດີນັກແລ.

ກ່ຽວກັບ admin

ກວດສອບຍັງ

4 ວັນເກີດ ຈະມີຄົນເຂົ້າມາອຸປະຖຳເລື່ອງເງິນທອງມີໃຊ້ບໍ່ຂາດມື ຈະມີລົດມີເຮືອນໝົດໜີ້ສິນ

4 ວັນເກີດ ຈະມີຄົນເຂົ້າມາອຸປະຖຳເລື່ອງເງິນທອງມີໃຊ້ບໍ່ຂາດມື ຈະມີລົດມີເຮືອນໝົດໜີ້ສິນ + ອັນດັບ 1. ທ່ານທີ່ເກີດວັນ ອາທິດ : ຄົນເກີດວັນອາທິດ ເປັນຄົນເຈົ້າສະເຫນ່ ແຕ່ຢ້ານຈະລົງເອີຍກັບໃຜກໍບໍ່ໄດ້ງ່າຍ ຕ້ອງສຶກສາຮຽນຮູ້ກັນດົນນານພໍສົມຄວນ ບາງຄົນຄົບໄປກໍ່ເພິ່ງມາຮູ້ວ່າບໍ່ແມ່ນ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *