ຂ່າວດ່ວນ

ມັກກະເສດບໍ່ຄວນພາດ…!!! (ເປືອກກ້ວຍ ປະສົມ ເປືອກໄຂ່) ປຸ໋ຍຊັ້ນດີເພີ່ມໂພແທສຊຽມແລະແຄວ໌ຊຽມ ໃຫ້ກັບພືດ ວິທີເຮັດແສນງ່າຍດາຍ.

+ ວັດຖຸດິບ

– ເປືອກໄຂລ້າງໃຫ້ສະອາດໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າບໍ່ມີກິ່ນຕົກຄ້າງ ແລະ ປະໄວ້ໃຫ້ແຫ້ງ

– ເປືອກກ້ວຍປະໄວ້ໃຫ້ແຫ້ງ

– ເຄື່ອງປັ່ນ ຫຼື ຄົກ ສຳລັບບົດສ່ວນປະສົມ

+ ວິທີເຮັດ

– ນຳເປືອກໄຂມາບົດຫຍາຍໆຈາກນັ້ນນຳເປືອກກ້ວຍສີກໃສ່ລວມເຂົ້າກັນໃນອັດຕາ 1:1

– ຈາກນັ້ນນຳສ່ວນປະສົມທັງໝົດໃສ່ໃນເຄື່ອງປັ່ນ

* ຖ້າບໍ່ມີໃຫ້ໃຊ້ຄົກຕຳຫຼືຕຳໃຫ້ລະອຽດຈົນເປັນຜົງ ດັ່ງຮູບ ຈາກນັ້ນໃຫ້ເກັບໃສ່ຂວດໄວ້ປິດຝາເກັບໄວ້ໃນທີ່ແຫ້ງ

+ ວິທີການນຳໄປໃຊ້:

ແບບທີ 1 : ສາມາດໂຮຍຜົງປຸ່ຍປະມານ 1 ບ່ວງໂຕະ ປະສົມເຂົ້າກັບດິນສຳລັບປູກ ໂດຍນິຍົມປູກກັບຕົ້ນພິກໄທ ແລະ ໝາກເລັ່ນຈະໄດ້ຜົນດີຫຼາຍ

ແບບທີ 2 :ນຳຜົງປຸ໋ຍ 1 ບ່ວງໂຕະ ມາປະສົມກັບເກືອ ແລະ ໃສ່ເພີ່ມກັບນໍ້າ 1 ແກນລອນ ນຳມາຫົດຕົ້ນພືດ ອາທິດລະ 1 ຄັ້ງ ທຸກໆ 2 ອາທິດ

+ ປະໂຫຍດ

– ແຄວຊ່ຽມຖືເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນຕໍ່ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງພືດຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກຊ່ວຍປ້ອງກັນການເນົ່າຂອງຕົ້ນໄມ້ ແລະ ຊ່ວຍເສີມຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຕົ້ນພືດ

– ໂພແທັກຊ່ຽມມີຄວາມສຳຄັນໃນການສ້າງ ແລະ ການເຄື່ອນຍ້າຍອາຫານພວກແປ້ງ ແລະ ນໍ້າຕານໄປລ້ຽງສ່ວນທີ່ກຳລັງເຕີບໂຕໃຫ້ຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ດີຂຶ້ນ

+ ຂໍແຖມສູດເພີ່ມໂພແທັມຊ່ຽມໃນພືດງ່າຍໆດ້ວຍການນຳເປືອກກ້ວຍແຊ່ແຂງປະສົມກັບນໍ້າຫົດພືດຜັກວັນລະ 2 ເວລາ ຊໍ່ານີ້ກໍ່ຊ່ວຍເພີ່ມໂພແທັກຊ່ຽມງ່າຍໆໃຫ້ພືດໄດ້

ກ່ຽວກັບ admin

ກວດສອບຍັງ

4 ວັນເກີດ ຈະມີຄົນເຂົ້າມາອຸປະຖຳເລື່ອງເງິນທອງມີໃຊ້ບໍ່ຂາດມື ຈະມີລົດມີເຮືອນໝົດໜີ້ສິນ

4 ວັນເກີດ ຈະມີຄົນເຂົ້າມາອຸປະຖຳເລື່ອງເງິນທອງມີໃຊ້ບໍ່ຂາດມື ຈະມີລົດມີເຮືອນໝົດໜີ້ສິນ + ອັນດັບ 1. ທ່ານທີ່ເກີດວັນ ອາທິດ : ຄົນເກີດວັນອາທິດ ເປັນຄົນເຈົ້າສະເຫນ່ ແຕ່ຢ້ານຈະລົງເອີຍກັບໃຜກໍບໍ່ໄດ້ງ່າຍ ຕ້ອງສຶກສາຮຽນຮູ້ກັນດົນນານພໍສົມຄວນ ບາງຄົນຄົບໄປກໍ່ເພິ່ງມາຮູ້ວ່າບໍ່ແມ່ນ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *