Breaking News

ອາສາໄວລູ້ນຍຸກໃໝ່ ໂຮມນໍ້າໃຈໄປຊ່ວຍ 4 ໂຮງຮຽນ ຢູ່ເມືອງຊໍາເໜືອແລະເມືອງສົບເບົາ

ໃນວັນທີ 26-27 ມັງກອນ 2021 ຜ່ານມາ ທີມງານອາສາ ໄວລູ້ນຍຸກໃໝ່ ຮ່ວມໃຈກັນບໍລິຈາກ ໄດ້ເດີນທາງໄປບໍລິຈາກ ເສື້ອກັນໜາວ ຜ້າຮົ່ມ ອຸປະກອນການຮຽນ ກິລາ ໃຫ້ແກ່ 4ໂຮງຮຽນ ຢູ່ເມືອງຊໍາເໜືອ ແລະ ເມືອງ ສົບເບົາ ແຂວງຫົວພັນ.

ຍັງບໍ່ພຽງເທົ່ານັ້ນ ທາງ ທີມງານຍັງໄດ້ ບລິຈາກ ເຄືອງນູ່ງກັນຫນາວ ເຂົ້າສານ ອາຫານແຫ້ງ ໃຫ້ກັບຄອບຄົວທີ່ຍາກຈົນ ແລະປະຊາຊົນ ໃນເຂດ 4 ໝູ່ບ້ານອີກດ້ວຍ.

ພ້ອມດຽວກັນນີ້ ທາງທີມອາສາ ຂອງພວກເຮົາ ຢາກຂໍກ່າວຄໍາຂອບໃຈ ມາທາງ ພະແນກສຶກສາ ເມືອງ ຊໍາເໜືອ ຄູອາຈານ ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຄະນະການຈັດຕັ້ງບ້ານ ທີ່ພວກເພີ່ນ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບ ພວກເຮົາດ້ວຍຄວາມອົວອູ່ນ

ແລະພິເສດ ຢາກຂອບໃຈ ທ່ານ ພົງພັດ ພົມສຸວັນ ທີ່ເປັນ ສະປອນເຊີ ສະໜັບສະໜູນ ໂຄງການນີ້ ແລະຂອບໃຈທີງານ ທຸກຄົນທີ່ເອົາໃຈໃສ່ ຢ່າງສຸດຂີດ ແລະຂອບໃຈ ນາງ ເພັດ ຄໍາມະວົງ ທີ່ ເມືອງ ຊໍາເໜືອ ທີ່ ອົດເຫັນ ຄອບຄົວທີ່ຍາກຈົນ ແລະນ້ອງໆ ນັກຮຽນ ທີປະເຊີນຫນ້າ ກັບຄວາມຫນາວ ບໍ່ໄດ້.ແລະຕົວເອັງກໍ່ບໍ່ສາມາດຊອ່ຍຫຍັງໄດ້ ຈື່ງໄດ້ຕັດສີນໃຈ ຂໍໃຫ້ທີມງານອາສາ ໄວລູ້ນຍຸກໃໝ່ ຮວມໃຈກັນບໍລິຈາກ ມາຊອ່ຍນອ້ງໆ ເຂດເມືອງ ຕົວເອງ

ພວກເຮົາທາງທີມງານ ຊື້ງໃນການມີນ້ໍາໃຈຂອງເພີ່ນ ການບໍລິຈາກຂອງພວກເຮົາໄດ້ໃຊ້ງົບ 30.994.000 ກີບ

ຊົມພາບບັນຍາກາດການມອບເຄື່ອງ

About admin

Check Also

ໂອຍບັກຫລ້າຄຳແພງຕາອີໂຕນເດລູກ.. ແມ່ໃຈຊົ່ ວ ແທ້ ຄື ບໍ່ໃຫ້ຜູ້ອື່ນລ້ຽງດີກວ່າ

ໂອຍບັກຫລ້າຄຳແພງຕາອີໂຕນເດລູກເອີຍ ຖືກແມ່ໃຈດຳອຳມະຫິດ ຄ້າທັງເປັນເກິດມາລະເອົາສາຍແນຫັດຄໍຕາຍລະເອົາໄປຖີ້ມຄຸມຢູປາ ບັງເອີຍເຮົາກາຢູ່ສູນກັກໂຕນຳດຽວກັບແມ່ຂອງເດັກນ້ອຍ😭😭😭😭😭 ຄື່ນນີ້ກາບໍໄດ້ນອນເບີດຄືນຕາຈົນຕູບເບີດບັກຫລ້ານ້ອຍໆມາກວນ ຕອນນີ້ກຳລັງດຳເນີນີະດີກັບຜູ້ນີງຄົນນັ້ນຂໍບໍບອກຊື່ເດີ ຕາອີໂຕນເດລູກເອີຍ. ຝາກແຊແນເດີທຸກຄົນ ທີ່ມາ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *