Breaking News

ແຈ້ງດ່ວນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນແຈ້ງຈະໄດ້ມອດໄຟຟ້າບາງບ່ອນ

ແຈ້ງດ່ວນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນແຈ້ງຈະໄດ້ມອດໄຟຟ້າບາງບ່ອນ

ແຈ້ງການມອດໄຟໃນວັນທີ 29/1/2021 ເວລາ 9:30 ຫາ 15:00 ໂມງ ຢູ່ຂອບເຂດບ້ານໂນນສະຫວ່າງ ເມຶອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ບ່ອນແຈ້ງມອດໄຟ ດັ່ງນີ້:

About admin

Check Also

ແຈ້ງການ​ດ່ວນ ປະກາດໃຫ້ລາຍຊື່ລຸ່ມນີ້ ເຂົ້າ​ລາຍງານຕົວຕໍ່ຄະນະສະເພາະກິດໃຫ້ດ່ວນທີ່ສຸດ

ປະກາດໃຫ້ລາຍຊື່ລຸ່ມນີ້ ເຂົ້າ​ລາຍງານຕົວຕໍ່ຄະນະສະເພາະກິດໃຫ້ດ່ວນທີ່ສຸດ: 1. ນາງ ວຽງລັດດາ ແສງທະນູສຸກ ອາຍຸ 34 ປີ 2. ນາງ ພູວຽງ ແສງພະຈັນ ອາຍຸ 19 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *