Breaking News

ເຕືອນເດີ! ລົດເສຍຫຼັກທີ່ທາງດ່ວນຕໍາຮາວຂ້າງທາງແລະນໍ້າມັນເຮ່ຍຖືກປັບໃໝ 19 ລ້ານກີບ

ບົດຮຽນຈາກ ຜູ່ຂັບຂີ່ ທີ່ເກີດອຸບັດຕິເຫດ ເສຍຫຼັກ ໃນວັນທີ 16 ມັງກອນ 2021 ຜ່ານມາ ທີ່ເຂດທາງດ່ວນວຽງຈັນວັງວຽງ, ເຮັດໃຫ້ຮາວກັ້ນທາງເພ ແລະ ນໍ້າມັນເຮ່ຍໃສ່ທາງ, ຖືກປັບໃໝ 19 ລ້ານກີບ!

ຜູ່ເສຍຫາຍໄດ້ເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ: ສະບາຍດີແອັດ! ພໍດີນ້ອງຂີ່ລົດຢູ່ທາງດ່ວນ ເຮັດລົດເສຍຫລັກໄປຕຳເອໄາຮາວ ກະນ້ຳມັນກະປຸກເກຍ ຍ້ອຍໃສ່ພື້ນທາງເພີ່ນ, ທາງວິຊາການຈີນເພີ່ນໄຫມນ້ອງ 19.​000.000 ແອັດມາ, ຮາວເອີ້ນປຸ້ມນ້ອຍດຽວເອີ້ນ 6.​000.000ນ້ຳມັນຍ້ອຍໃສ່ທາງທຳອິດເພີ່ນເອີ້ນ 13.000.000.

ນ້ຳມັນໄຫມເອົານຳນ້ອງ 13.​000.000 ວ່ານ້ຳມັນ ມັນຊືມເຂົ້າຢາງ ຕ້ອງໄດ້ຂູດອອກເຮັດໃຫມ່ຫມົດວ່າຊັນ, ນ້ອງເບີ່ງແລ້ວບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນ ນ້ຳມັນຊາຍກົບໃສ່ແຫ້ງແລ້ວນ້ຳລ້າງອອກກະໄດ້.

ເຫດເກີດແມ່ນ ວັນທີ 16/01/2021, ປັບໄຫມເກີນໄປໂພດ ລາວຮົ່ວໂຕຈິງ4ມ ເຂົາຂາຍພຽງ4000ບາດ/ອັນໄຫມນ້ອງ 6 ລ້ານ, ນ້ຳມັນກະປຸກເກຍຍ້ອຍໃສ່ເສັ້ນທາງທຳອີດສິເອົານຳ13.000.000ຈາກ ທຳອິດສິເອົາ 45.000.000. ນ້ອງວ່ານ້ຳຫັນ ເອົາລົດສະແຕກມາສິດອອກກະໄດ້ເປັນມູນລົດສະແຕກຈັດຄັນມາສີດນ້ອງກ່ໍຈະຈ່າຍ, ແຕ່ເຂົາເອົາກົດຫມາຍເຂົາ.

ນ້ອງວ່າຈະໄປຍືນຄຳຮ້ອງກະຊວງຄົມມະນາຄົມແລະການຂົນສົ່ງ ທາງນັ່ນກ່ໍບໍ່ຮັບ ໃຫ້ລອງມາພົວພັນກະຊວງແຜນການແລະການລົງທືນ ນ້ອງເຂົ້າມາຫາພະນັກກ່ໍບອກບໍ່ຮັບເຊັ່ນດຽວ.

ຕອນນີ້ເລີຍບໍ່ຮູ້ຈະປືກສາໃຜດີ ສະເພາະຮາວທີ່ມັນຄົດເຂົານັດໃຫ້ນ້ອງເອົາເງີນໄປໃຫ້6ລ້ານສະເພາະຮາວ ຕອນນ້ອງກ່ໍຍັງບໍ່ທັນມີເງີນເພາະສຳເຂົາບິບເຮົາ.

About admin

Check Also

ແຊບອກຕໍ່ ຖ້າແມ່ຮັກລູກຢ່າໃສ່ຜ້າປິດປາກໃຫ້ລູກເດິ້ ມາແຊປະສົບການ (ຢູ່ປະເທດໄທ )

😷😷ຖ້າແມ່ຮັກລູກຢ່າໃສ່ຜ້າປິດປາກໃຫ້ລູກເດີ😷😷ມາແຊປະສົບການ (ຢູ່ປະເທດໄທ ) ແມ່ນີ້ເປັນຄົນໜຶ່ງທີ່ຮັກລູກ,ຫ່ວງລູກຄືແມ່ຄົນອື່ນໆ ເຂົ້າໃຈຜິດມາຕະຫຼອດວ່າຜ້າປິດປາກມີຂະໜາດສຳລັບເດັກນ້ອຍມາຂາຍ ກໍ່ຄິດວ່າໃສ່ໄດ້ ເລີຍບ່ໍໄດ້ຫາຂ້ໍມູນເພີ່ມເຕີມ ແມ່ກໍ່ຫາຊື້ຜ້າປິດປາກມາໃສ່ໃຫ້ລູກ ເວລາໄປສັກຢາຫຼືອອກນອກບ້ານເພື່ອປ້ອງກັນ ລູກແມ່7ເດືອນປາຍພັດໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືຢ່າງດີ ແມ່ກໍ່ຮູ້ສຶກດີໃຈສຸດໆ ວ່າລູກໃຫ້ໃສ່ແລະບໍ່ດຶງອອກ ຄິດວ່າປ້ອງກັນໃນລະດັບໜຶ່ງ ທີ່ຈິງບ່ໍແມ່ນເລີຍ ແມ່ພາລູກໄປສັກຢາ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *