Breaking News

ຮັບສະມັກພະນັກງານ ຂັບລົດເຈາະ

ຮັບສະມັກພະນັກງານ ຂັບລົດເຈາະ ຜູ້ຊາຍມີຄວາມອົດທົນ ດຸໝັ່ນ ຕໍ່ຫນ້າທີ່ວຽກງານເຊີ່ງທາງບໍລິສັດຮັບຈຳນວນຫລາຍຄົນ

ເງີນເດືອນພື້ນຖານ5,500,000-7,000,000 ຕາມຫນ້າວຽກ

ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກເຂື່ຶອນນ້ຳເທີນ1ເມືອງປາກກະດິງແຂວງບໍລິຄຳໄຊສົນໃຈຕິດຕໍ່ເບີໂທ02098920123

About admin

Check Also

ໂອຍບັກຫລ້າຄຳແພງຕາອີໂຕນເດລູກ.. ແມ່ໃຈຊົ່ ວ ແທ້ ຄື ບໍ່ໃຫ້ຜູ້ອື່ນລ້ຽງດີກວ່າ

ໂອຍບັກຫລ້າຄຳແພງຕາອີໂຕນເດລູກເອີຍ ຖືກແມ່ໃຈດຳອຳມະຫິດ ຄ້າທັງເປັນເກິດມາລະເອົາສາຍແນຫັດຄໍຕາຍລະເອົາໄປຖີ້ມຄຸມຢູປາ ບັງເອີຍເຮົາກາຢູ່ສູນກັກໂຕນຳດຽວກັບແມ່ຂອງເດັກນ້ອຍ😭😭😭😭😭 ຄື່ນນີ້ກາບໍໄດ້ນອນເບີດຄືນຕາຈົນຕູບເບີດບັກຫລ້ານ້ອຍໆມາກວນ ຕອນນີ້ກຳລັງດຳເນີນີະດີກັບຜູ້ນີງຄົນນັ້ນຂໍບໍບອກຊື່ເດີ ຕາອີໂຕນເດລູກເອີຍ. ຝາກແຊແນເດີທຸກຄົນ ທີ່ມາ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *