Breaking News

ເຕືອນໄພ ເງິນປອມ ໃບ 50.000 ກີບ ກັບມາອີກແລ້ວ

ເຕືອນໄພ! ເງິນປອມ ໃບ 50,000 ກີບ ກັບມາອີກແລ້ວ ໃນຕົ້ນອາທິດທີ່ຜ່ານມານີ້, ຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກ “Bou phetoudom” ໄດ້ໂພສຜ່ານເຟສບຸກສ່ວນຕົວ ກໍລະນີທີ່

ຕົນເອງໄດ້ໄດ້ຮັບເງິນປອມ ປະເພດໃບ 50,000 ກີບ ເຊີ່ງໄດ້ລະບຸໃນໂພສບາງຕອນວ່າ: ຝາກເຕືອນໄພ ຜູ້ທີ່ຂາຍເຄື່ອງຕາມແຄມທາງ ໃຫ້ລະວັງຊາຍຈີນ 2 ຄົນ ໃຊ້ລົດ

Rio ສີຂາວ ບໍ່ມີປ້າຍ ເລາະຊື້ເຄື່ອງເຊີ່ງໃນເດືອນກຸມພາ 2020, ທາງທະນາຄານ ກໍ່ໄດ້ມີການແຈ້ງການໃຫ້ລະມັດລະວັງການຮັບຈ່າຍເງິນປະເພດໃບ 50,000 ກີບເຊັ່ນດຽວກັນ ໂດຍສຳລັບວິທີສັ່ງເງິນແທ້ເງິນປອມ ທີ່ທະນາຄານແນະນຳແມ່ນມີດັ່ງນີ້:

ເຕືອນໄພ ເງິນປອມ ໃບ 50,000 ກີບ ກັບມາອີກແລ້ວ

About admin

Check Also

ແຊບອກຕໍ່ ຖ້າແມ່ຮັກລູກຢ່າໃສ່ຜ້າປິດປາກໃຫ້ລູກເດິ້ ມາແຊປະສົບການ (ຢູ່ປະເທດໄທ )

😷😷ຖ້າແມ່ຮັກລູກຢ່າໃສ່ຜ້າປິດປາກໃຫ້ລູກເດີ😷😷ມາແຊປະສົບການ (ຢູ່ປະເທດໄທ ) ແມ່ນີ້ເປັນຄົນໜຶ່ງທີ່ຮັກລູກ,ຫ່ວງລູກຄືແມ່ຄົນອື່ນໆ ເຂົ້າໃຈຜິດມາຕະຫຼອດວ່າຜ້າປິດປາກມີຂະໜາດສຳລັບເດັກນ້ອຍມາຂາຍ ກໍ່ຄິດວ່າໃສ່ໄດ້ ເລີຍບ່ໍໄດ້ຫາຂ້ໍມູນເພີ່ມເຕີມ ແມ່ກໍ່ຫາຊື້ຜ້າປິດປາກມາໃສ່ໃຫ້ລູກ ເວລາໄປສັກຢາຫຼືອອກນອກບ້ານເພື່ອປ້ອງກັນ ລູກແມ່7ເດືອນປາຍພັດໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືຢ່າງດີ ແມ່ກໍ່ຮູ້ສຶກດີໃຈສຸດໆ ວ່າລູກໃຫ້ໃສ່ແລະບໍ່ດຶງອອກ ຄິດວ່າປ້ອງກັນໃນລະດັບໜຶ່ງ ທີ່ຈິງບ່ໍແມ່ນເລີຍ ແມ່ພາລູກໄປສັກຢາ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *