ຂ່າວດ່ວນ

ອ່ານໄວ້ໄດ້ຄວາມຮູ້ແນ່ນອນ…!!! ເຕັກນິກ ການສັງເກດແບ້ເປັນພະຍາດ ແລະ ວິທີຖ່າຍທ້ອງພະຍາດ ສຳລັບແບ້ໃຫ້ໄດ້ຜົນດີ.

ແບ້ເປັນສັດທີ່ກິນຫຍ້າແລະພືດເກືອບທຸກຊະນິດເປັນອາຫານຫຼັກ ແລະ ເປັນສັດທີ່ບໍ່ເລືອກກິນປານໃດ ກະເສດຜູ້ລ້ຽງແບ້ສ່ວນຫຼາຍຈິ່ງມັກຈະພົບບັນຫາ ເລື່ອງແບ້ເປັນໂລກພະຍາດກ່ຍວກັບທາງເດີນອາຫານແລະອື້ນໆ

ຫາກບໍ່ຮູ້ສັງເກດແລະຈັດການທີ່ດີ ແບ້ກໍ່ຈະຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ຊ້າ ຫຼື ໃຫຍ່ບໍ່ເຕັມທີ່ ເຮັດໃຫ້ຕ້ອງເສຍເວລາແລະສິ່ນເປືອງຕົ້ນທຶນລວມທັງຄ່າອາຫານແລະການຈັດການດ້ານອື້ນໆອີກ

ມື້ນີ້ພວກເຮົາມີຂໍ້ມູນດີໆມານຳສະເໜີໃຫ້ທຸກທ່ານໄດ້ຮູ້ ກ່ຽວກັບເຕັກນິກໃນການສັງເກດລັກຊະນະ ອາການພາຍນອກຂອງແບ້ທີ່ເປັນພະຍາດແລະການຖ່າຍພະຍາດຂອງແບ້ໃຫ້ໄດ້ຜົນດີຂື້ນມີດັ່ງນີ້:

ຈາກການສຳພາດ ທາງດ້ານການກະເສດກັບຜູ້ມີຄວາມຮູ້ແລະປະສົບການ ໃນການລ້ຽງແບ້ ໄດ້ແນະນຳ ເຕັກນິກງ່າຍໆໃນການສັງເກດໄດ້ວ່າ ແບ້ທີ່ລ້ຽງເປັນພະຍາດຫຼືບໍ່?

ແລະແນະນຳໃນການຖ່າຍພະຍາດແບ້ໃຫ້ໄດ້ຜົນດີ ໂດຍສັງເກດແບ້ທີ່ລ້ຽງ ຖ້າຫາກແບ້ທີ່ເປັນພະຍາດນັ້ນ ຈະມີລັກຊະນະອາການທີ່ເຫັນຊັດເຈນຄື:ຂົນຂອງແບ້ຈະມັນວາວ ໃຊ້ມືລູບຂົນຈະລົ້ນຕິດຕາມມື

ຫາກໂຕໃດເປັນຫຼາຍຂົນກໍ່ຈະລົ້ນຫຼາຍເມື່ອໃຊ້ມືສຳພັດ ຕໍ່ມາໃຫ້ສັງເກດມ່ານຕາຈະປິດ ມ່ານຕາຈະບໍ່ສົດໃສ ແລະ ສັງເກດເບິ່ງຂີ່ຂອງແບ້ ຈະເປັນກ້ອນກົມແລະຈະມີການຊຸ້ມກວ່າປົກກະຕິ

ສຳລັບການຖ່າຍພະຍາດໃຫ້ໄດ້ຜົນດີນັ້ນ ໃຫ້ຖ່າຍຕອນທີ່ແບ້ທ້ອງວ່າງ ຈະໄດ້ຜົນດີທີ່ສຸດ ໂດຍສະເພາະຊ່ວງເຊົ້າກ່ອນແບ້ອອກກິນຫຍ້າ ເພື່ອໃຫ້ຢາມີປະສິດຕິພາບສູງ ແລະ ຄວນງົດອາຫານໄປຈົນເຖິງຊ່ວງທ່ຽງຈິ່ງໃຫ້ແບ້ກິນຫຍ້າຕາມປົກກະຕິອີກຄັ້ງ

ກ່ຽວກັບ admin

ກວດສອບຍັງ

ຫາມາກິນດ່ວນ…!!! ພືດຜັກ 5 ຊະນິດ ຊ່ວຍຕ້ານມະເຮັງ ແລະ ຊ່ວຍບຳລຸງຮ່າງກາຍໄດ້ດີອີກດ້ວຍ? ອ່ານໄວ້ເລີຍ

ພືດຜັກ 5 ຊະນິດ ຊ່ວຍຕ້ານມະເຮັງ ແລະ ຊ່ວຍບຳລຸງຮ່າງກາຍໄດ້ດີມີດັ່ງນີ້: 1. ຜັກກະເດົາ : ຜັກກະເດົານີ້ມີລົດຊາດຂົມ ແຕ່ໃຫ້ປະໂຫຍດຫຼາຍໆດ້ານບໍ່ວ່າຈະເປັນການບຳລຸງຮ່າງກາຍ, ຂັບສ່ຽງແຫບ, ລົດໄຂ້, ແກ້ທ້ອງຜູກ, ຂັບລົມ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *