Breaking News

ຈອມພູເບ້ຍ ຈະກາຍເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ແຫ່ງໃໝ່ຂອງປະເທດລາວ

ກຸ່ມບໍລິສັດ ຄໍາໄພ ຊະນະຈໍາກັດຜູ້ດຽວກຽມເງິນລົງທຶນ 500 ລ້ານໂດລາ ເພື່ອພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງຢູ່ຈອມພູເບ້ຍ ເມືອງອານຸວົງ ແຂວງໄຊສົມບູນ ພາຍໃຕ້ໂຄງການສະຫວັນທະເລໝອກພູເບ້ຍ ຫຼື ໂຄງການອະນຸລັກສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວພູເບ້ຍແບບຍືນຍົງ,ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດສໍາປະທານເຂດດັ່ງກ່າວຈາກລັດຖະບານເມື່ອບໍ່

ດົນມານີ້ ເປັນເວລາ 99 ປີ ຊຶ່ງຈະພັດທະນາໃຫ້ກາຍກາຍເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ເປັນໃບໜ້າໃໝ່ຂອງປະເທດລາວ.ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້, ກຸ່ມບໍລິສັດ ຄໍາໄພ ຈະເນັ້ນປົກປັກ

ຮັກສາສິ່ງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍກິດຈະກໍາໂດຍມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນເປັນຕົ້ນແມ່ນການປົກປັກຮັກສາຕົ້ນໄມ້ຂຸນ, ຫີນສີລາ, ໜໍ່ແຮດ, ສິ່ງທີ່ເປັນ

ເອກະລັກມະຫັດສະຈັນໂດດເດັ່ນ ຢູ່ທີ່ຈອມພູເບ້ຍ ເປັນຕົ້ນປ່າໄມ້ດົງດິບ, ສວນຊາ 1.000 ປີ, ຄວາມສວຍງາມປ່າດົງກຸຫຼາບລ້ານປີ ແລະ ຊີວະນາໆພັນຕ່າງໆ, ວັດທະນະທໍາ

ບັນດາເຜົ່າ, ຂີ່ກະຕ່າລອຍຟ້າ, ເຮືອນຊົງລາວ, ຊົມວິຖີຊີວິດແບບລາວເດີມ ແລະ ຊົນເຜົ່າ, ກິດຈະກໍາຍ່າງປ່າ ແລະ ກິດຈະກໍາອື່ນໆ.ພູເບ້ຍເປັນພູທີ່ສູງກວ່າໝູ່ຢູ່ໃນປະເທດລາວ,ມີຄວາມສູງ 2.820 ແມັດແລະມີຄວາມອຸດົມສົມບູນເຕັມໄປດ້ວຍທໍາມະຊາດ, ນອກນັ້ນປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ ກວມ 90% ແມ່ນເຜົ່າມົ້ງ.

About admin

Check Also

​ຂໍທຸກຄົນຊ່ວຍແຊ ຖ້າໃຜເຫັນລູກສາວຂ້ອຍ ຊ່ວຍແຈ້ງໃຫ້ແນ່..​ເປັນຫວ່ງຫລາຍ

#ປະກາດຕາມຫາຄົນຫາຍຕົວ ຜູ້ກ່ຽວມີຊື່ວ່າ:ນາງ ມີ ຫວາ ອາຍຸ 25 ປີຢູ່ບ້ານນໍ້າພອນ, ເມືອງພຽງ ແຂວງໄຊຍະບູລີ #ຜູ້ກ່ຽວເປັນຄົນປາກກືກ ໄດ້ຫາຍຕົວໄປໃນວັນທີ່ 9/5/2021 ເວລາ 21:30 ນາທີ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *