Breaking News

ໂອກາດດີໆມາແລ້ວສຳລັບຜູ້ຕົກງານ, ຜູ້ທີ່ວ່າງງານ ຫຼື ຜູ້ທີ່ກຳລັງຊອກຫາທາງສ້າງທຸລະກິດຢູ່

ໂຄງການນີ້ເປັນໂອກາດດີສຳລັບຜູ້ຕົກງານ, ຜູ້ທີ່ວ່າງງານ ຫຼື ຜູ້ທີ່ກຳລັງຊອກຫາທາງສ້າງທຸລະກິດຢູ່.

ພວກເຮົາມີສິນຄ້າກະສິກຳທີ່ເປັນສະບຽງອາຫານ ເຊັ່ນ: ພືດຜັກ, ເຂົ້າສານ, ປາ, ໄຂ່, ໄກ່ປອກ, ໝາກໄມ້ ແລະອື່ນໆ. ພວກເຮົາກຳລັງເປີດໂອກາດໃຫ້ຜູ້ທີ່ມີໃຈມັກໃນການເຮັດຄ້າຂາຍ ແລະມີຄວາມຊື່ສັດ-ຈິງໃຈ ມາຮ່ວມໂຄງການຂາຍ ໂດຍທ່ານບໍ່ຕ້ອງມີທຶນຮອນກໍ່ເຮັດທຸລະກິດໄດ້ ພວກເຮົາຈະສະໜອງສິນຄ້າໃຫ້ໄປຂາຍເອົາກຳໄລ, ໂຄງການນີ້ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 10ລ້ານກີບຕໍ່ເດືອນ.

ໃຜມີຄົນຮູ້ຈັກ, ມີລູກມິຫຼານ ທີ່ມີພອນສະຫວັນໃນການຄ້າຂາຍ ແລະມີຄວາມຊື່ສັດ ສາມາດແນະນຳເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການນຳພວກເຮົາໄດ້. ປິດຮັບສະຫມັກ 20/01/2021.

ສົນໃຈພົວພັນ ທ່ານ ບຸນທ່ຽງ ລັດຕະນະວົງ ໂດຍກົງເດີ

About admin

Check Also

ຂໍວອນໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແນະນຳວິທີຮັກສາໃຫ້ລາວແນ່

ຢາສັກ sinopharm ແລ້ວເປັນແນວນີ້ບອກແດ່ທ່ານໝໍ.ມີຄົນລາວ ຫລັງສັກວັກຊີນsinopharmມື້1-3ປວດໂຕ. ປວດກ້າມເນື້ອ ເຈັບຫົວ ພໍມື້ທີ4-5ກະເປັນຈັ່ງທີ່ເຫັນ ມີໃຜເປັນແບບນີ້ແນ່?ເຫັດໃດຈື່ງແຜ້ແບບນີ້ເນາະ. ທຸກຄົນຈົ່ງຊ່ວຍແຊ ໄປຫາຜູ້ຮູ້ ຫລື ທ່ານ ຫມໍ ຈົ່ງໃຫ້ທາງອອກໃຫ້ລາວເພື່ອປອດໄພຕໍ່ຊີວິດລາວແນ່…​ແຕ່ດີແທ້ ແອດ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *