Breaking News

ໃຜຮຽນສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສົນໃຈສະໝັກໄດ້ເດິ້

ໃຜສົນໃຈຕ້ອງອ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ ສາຂາຕົນຮຽນກ່ຽວຂ້ອງບໍ່.​ ຖ້າກ່ຽວກໍ່ໄປສະຫມັກເດີ້

– ຜູ້ຈັດການຝ່າຍສິນເຊື່ອ ຈໍານວນ 01 ຕໍາແໜ່ງ ປະຈໍາການທີ່ສໍານັກງານໃຫຍ່- ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານສິນເຊື່ອ (Analyze) ຈໍານວນ 01 ຕໍາແໜ່ງ ປະຈໍາການທີ່ສໍານັກງານໃຫຍ່

– ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານສິນເຊື່ອ (RM) ຈໍານວນ 01 ຕໍາແໜ່ງ ປະຈໍາການທີ່ສໍານັກງານໃຫຍ່- ພະນັກງານວິຊາການສິນເຊື່ອ ຈໍານວນ 04 ຕໍາແໜ່ງ ປະຈໍາການທີ່ສໍານັກງານໃຫຍ່

– ພະນັກງານວິຊາການສິນເຊື່ອ ຈໍານວນ 01 ຕໍາແໜ່ງ ປະຈໍາການທີ່ໜ່ວຍບໍລິການ ຫຼັກ52

– ພະນັກງານວິຊາການສິນເຊື່ອ ຈໍານວນ 01 ຕໍາແໜ່ງ ປະຈໍາການທີ່ໜ່ວຍບໍລິການ ຫຼັກ52

– ພະນັກງານວິຊາການສິນເຊື່ອ ຈໍານວນ 01 ຕໍາແໜ່ງ ປະຈໍາການທີ່ໜ່ວຍບໍລິການ ປາກຊັນ

– ຜູ້ຈັດການສາຂາບໍ່ແກ້ວ ແລະ ສາຂາຫຼວງພະບາງ ລວມ 02 ຕຳແໜ່ງ

– ຜູ້ຈັດການຝ່າຍກວດກາ ຈຳນວນ 01 ຕຳແໜ່ງ ປະຈຳການທີ່ ສຳນັກງານໃຫ່ຍ

– ພະນັກງານວິຊາການກົດໝາຍ ຈຳນວນ 02 ຕຳແໜ່ງ ປະຈຳການທີ່ ສຳນັກງານໃຫ່ຍ

# ລາຍ​ລະອຽດ,​ວຸດທິການສືກສາ ແລະ ປະກອບເອກະສານ​ມີຄື:

# ສາມາດດາວໂຫລດແບບຟອມໄດ້ທີ່ https://www.stbanklaos.la/job_applyຫລື ຕິດຕໍ່ທີ່ເບີ 021 241 560 – 62 ໃນໂມງລັດຖະການ

About admin

Check Also

​ຂໍທຸກຄົນຊ່ວຍແຊ ຖ້າໃຜເຫັນລູກສາວຂ້ອຍ ຊ່ວຍແຈ້ງໃຫ້ແນ່..​ເປັນຫວ່ງຫລາຍ

#ປະກາດຕາມຫາຄົນຫາຍຕົວ ຜູ້ກ່ຽວມີຊື່ວ່າ:ນາງ ມີ ຫວາ ອາຍຸ 25 ປີຢູ່ບ້ານນໍ້າພອນ, ເມືອງພຽງ ແຂວງໄຊຍະບູລີ #ຜູ້ກ່ຽວເປັນຄົນປາກກືກ ໄດ້ຫາຍຕົວໄປໃນວັນທີ່ 9/5/2021 ເວລາ 21:30 ນາທີ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *