Breaking News

ໄທພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດສູງສຸດຕໍ່ມື້

ໃນວັນທີ 03.01.2021 ທົ່ວປະເທດໄທ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດລາຍໃໝ່ ຈໍານວນ 315 ຄົນ, ເປັນການຕິດເຊື້ອພາຍໃນປະເທດ 294 ຄົນ, ຖືເປັນການຕິດເຊື້ອພາຍໃນປະເທດ ສູງສຸດ ນັບຕັ້ງແຕ່ມີການລະບາດຮອບ 2 ຕັ້ງແຕ່ກາງເດືອນ ທັນວາ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ. ປະຈຸບັນ ໂຄວິດ-19 ໄດ້ແຜ່ລາມໄປ 53 ແຂວງ ໃນທົ່ວປະເທດ. ນອກຈາກນີ້ ໃນວັນດຽວກັນ ຍັງກວດພົບເຫັນ ໂຄວິດ ສາຍພັນໃໝ່ ຈາກປະເທດອັງກິດ ຢູ່ປະເທດໄທ ເປັນເທື່ອທໍາອິດ.

About admin

Check Also

ແຊບອກຕໍ່ ຖ້າແມ່ຮັກລູກຢ່າໃສ່ຜ້າປິດປາກໃຫ້ລູກເດິ້ ມາແຊປະສົບການ (ຢູ່ປະເທດໄທ )

😷😷ຖ້າແມ່ຮັກລູກຢ່າໃສ່ຜ້າປິດປາກໃຫ້ລູກເດີ😷😷ມາແຊປະສົບການ (ຢູ່ປະເທດໄທ ) ແມ່ນີ້ເປັນຄົນໜຶ່ງທີ່ຮັກລູກ,ຫ່ວງລູກຄືແມ່ຄົນອື່ນໆ ເຂົ້າໃຈຜິດມາຕະຫຼອດວ່າຜ້າປິດປາກມີຂະໜາດສຳລັບເດັກນ້ອຍມາຂາຍ ກໍ່ຄິດວ່າໃສ່ໄດ້ ເລີຍບ່ໍໄດ້ຫາຂ້ໍມູນເພີ່ມເຕີມ ແມ່ກໍ່ຫາຊື້ຜ້າປິດປາກມາໃສ່ໃຫ້ລູກ ເວລາໄປສັກຢາຫຼືອອກນອກບ້ານເພື່ອປ້ອງກັນ ລູກແມ່7ເດືອນປາຍພັດໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືຢ່າງດີ ແມ່ກໍ່ຮູ້ສຶກດີໃຈສຸດໆ ວ່າລູກໃຫ້ໃສ່ແລະບໍ່ດຶງອອກ ຄິດວ່າປ້ອງກັນໃນລະດັບໜຶ່ງ ທີ່ຈິງບ່ໍແມ່ນເລີຍ ແມ່ພາລູກໄປສັກຢາ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *