Breaking News

ຄັກແທ້! ເຮັດນໍ້າຢາໄລ່ແມງໄມ້ເອງ ດ້ວຍສະໜຸນໄພໃນຄົວເຮືອນ

ຫຼາຍຄອບຄົວ ອາດເຄີຍປະສົບກັບໄມ້ແມງຕ່າງໆ ທີ່ມັກເຂົ້າມາອາໄສຢູ່ພາຍໃນເຮືອນ ສ້າງຄວາມລຳບາກໃຫ້ເຈົ້າຂອງເຮືອນຢ່າງແນ່ນອນ ໂດຍສະເພາະ ມົດ, ປວກ, ເພ້ຍ ແລະ ອື່ນໆ ຖ້າທ່ານໃດປະສົບກັບບັນຫານີ້ ບໍ່ຕ້ອງກົງວົນອີກຕໍ່ໄປແລ້ວ ເພາະມື້ນີ້ ແອັດມິນ ມີວິທີກຳຈັດແມງໄມ້ ທີ່ສາມາດເຮັດໄວ້ໃຊ້ໄດ້ເອງ ບໍ່ມີສານເຄມີຕົກຄ້າງ ແລະ ທີ່ສຳຄັນເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ບໍ່ເປັນໂທດຕໍ່ຮ່າງກາຍອີກ.

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງກຽມ: ນໍ້າສົ້ມສາຍຊູ 2 ບ່ວງ; ເກືອ 2 ບ່ວງ; ຢາເສັ້ນ (ຢາສູບລາວ ທີ່ເປັນເສັ້ນ) 2 ກຳມື; ຂ່າແກ່ 1 ກຳມື ແລະ ນໍ້າສະອາດ

ຂັ້ນຕອນການເຮັດ: ຂັ້ນຕອນທຳອິດ ໃຫ້ນຳເອົາຂ່າແກ່ທີ່ກຽມໄວ້ ມາຊອຍເປັນແວ່ນໆ ໃສ່ລົງໃນໝໍ້. ຈາກນັ້ນ. ຖອກນໍ້າສະອາດລົງໄປ ໃຫ້ພໍຖ້ວມຂ່າກໍ່ພໍ ແລ້ວໃສ່ຢາເສັ້ນລົງໄປ ໂດຍກົດຟາເສັ້ນໃຫ້ຈົມລົງໃຫ້ນໍ້າຖ້ວມຈົນໝົດ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ນໍາໄປຕົ້ມຈົນຟົດ ຂ້ຽວຈົນສ່ວນປະສົມທັງໝົດກາຍເປັນສີນໍ້າຕານ ໂດຍໃຊ້ເວລາປະມານ 10-15 ນາທີ. ເມື່ອຕົ້ມສຳເລັດແລ້ວ ປະໄວ້ໃຫ້ເຢັນ. ຈາກນັ້ນ ກໍ່ຕອງເອົາແຕ່ນໍ້າມາໃຊ້.

ນຳເອົາທີ່ຕອງໄວ້ໃສ່ໃນຕຸກສະເປ ຫຼື ພາຊະນະທີ່ຕ້ອງການສີດພົ່ນໄດ້ປະມານ 7 ບ່ວງ. ຈາກນັ້ນ, ໃສ່ເກືອ,ນໍ້າສົ້ມສາຍຊູ ແລະ ນໍ້າສະອາດປະມານ 200 ມິນລີລິດ ປະສົມລົງໄປໃນກວດສະເປ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ສັ່ນຕຸກສະເປເພື່ອໃຫ້ສ່ວນປະສົມທັງໝົດເຂົ້າກັນ ແລ້ວນຳໄປພົ່ນໄປຕາມບໍລິເວນທີ່ມີແມງໄມ້, ມົດ ຫຼື ບ່ອນທີ່ມີບັນຫາ ຮບຮອງວ່າສິ່ງທີ່ເປັນບັນຫາກວນໃຈ ຈະໝົດໄປ ບໍ່ກັບມາສ້າງຄວາມລຳຄານອີກ.

About admin

Check Also

ໂອຍບັກຫລ້າຄຳແພງຕາອີໂຕນເດລູກ.. ແມ່ໃຈຊົ່ ວ ແທ້ ຄື ບໍ່ໃຫ້ຜູ້ອື່ນລ້ຽງດີກວ່າ

ໂອຍບັກຫລ້າຄຳແພງຕາອີໂຕນເດລູກເອີຍ ຖືກແມ່ໃຈດຳອຳມະຫິດ ຄ້າທັງເປັນເກິດມາລະເອົາສາຍແນຫັດຄໍຕາຍລະເອົາໄປຖີ້ມຄຸມຢູປາ ບັງເອີຍເຮົາກາຢູ່ສູນກັກໂຕນຳດຽວກັບແມ່ຂອງເດັກນ້ອຍ😭😭😭😭😭 ຄື່ນນີ້ກາບໍໄດ້ນອນເບີດຄືນຕາຈົນຕູບເບີດບັກຫລ້ານ້ອຍໆມາກວນ ຕອນນີ້ກຳລັງດຳເນີນີະດີກັບຜູ້ນີງຄົນນັ້ນຂໍບໍບອກຊື່ເດີ ຕາອີໂຕນເດລູກເອີຍ. ຝາກແຊແນເດີທຸກຄົນ ທີ່ມາ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *