ຂ່າວດ່ວນ

ອາບນໍ້າຜິດວິທີ ສ່ຽງເສັ້ນເລືອດໃນສະໝອງແຕກ

ມີການແຊຣຂໍ້ມູນໃນອິນເຕີເນັດວ່າ ຖ້າຫາກອາບນໍ້າໂດຍຖອກນໍ້າຈາກຫົວກ່ອນຈະສ່ຽງເສັ້ນເລືອດໃນສະໝອງແຕກເພາະການຖອກນໍ້າໃສ່ຫົວຈະເຮັດໃຫ້ເລືອດໄຫຼວຽນຂຶ້ນໄປສູ່ສະໝອງຢ່າງວ່ອງໄວ

ຈົນເຮັດໃຫ້ເກີດອາການເສັ້ນເລືອດໃນສະໝອງແຕກໄດ້ ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວປັດໄຈສ່ຽງໃນການເກີດເສັ້ນເລືອດໃນສະໝອງແຕກບໍ່ກ່ຽວກັບການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດໃນລັກສະນະແບບນີ້ ແລະ ການຖອກ ນໍ້າທີ່ຫົວກ່ອນກໍບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເລືອດໄຫຼວຽນວ່ອງໄວຢ່າງທີ່ເຮົາເວົ້າໄວ້ ເພາະອຸນຫະພູມຂອງນໍ້າທີ່ເຮົາ ໃຊ້ອາບມັນບໍ່ໄດ້ຮ້ອນ ຫຼື ເຢັນຫຼາຍ ແລະ ເຖິງຈະມີອຸນຫະພູມທີ່ເຢັນຫຼາຍ ຫຼື ຮ້ອນແທ້ໆ ກໍບໍ່ກ່ຽວກັບອາການເສັ້ນເລືອດໃນສະໝອງແຕກອີກ.

ໂລກເສັ້ນເລືອດໃນສະໝອງແຕກມີສາເຫດມາຈາກຫຍັງ?
ໂລກເສັ້ນເລືອດແຕກໃນສະໝອງມີສາເຫດມາຈາກຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງຫຼອດເລືອດໃນສະໝອງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ສະໝອງຢູ່ໃນພາວະຂາດເລືອດ ໂດຍອາດເກີດຈາກການທີ່ຫຼອດເລືອດສະໝອງຕີບ ຫຼື ອຸດຕັນຈາກການທີ່ມີເລືອດກ້າມຂະໜາດໃຫຍ່ ຫຼື ໄຂມັນທີ່ສະສົມ ເປັນເວລາດົນເຂົ້າໄປຂວາງການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດທີ່ຈະເຂົ້າໄປລ້ຽງສະໝອງ.

ກ່ຽວກັບ admin

ກວດສອບຍັງ

ມີ 12 ສິ່ງນີ້ບົ່ງບອກວ່າເຈົ້ານີ້ແຫຼະຜູ້ຍິງສະຫຼາດບໍ່ທຳມະດາ

ປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ວ່າຄວາມງາມເປັນສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຫຼາຍຄົນເບິ່ງຜູ້ຍິງເປັນອັນດັບທຳອິດ ມັນເປັນປັດໄຈພາຍນອກທີ່ບໍ່ວ່າຜູ້ຍິງດ້ວຍກັນຫຼືຜູ້ຊາຍ ກໍມັກທີ່ຈະເບິ່ງ ແລະ ຍາກທີ່ຈະເຂົ້າໄປບໍ່ວ່າລາວຈະເຮັດຫຍັງຍ່ອມເປັນທີ່ຈະເລີນຫູຈະເລີນຕາໄປເສຍໝົດ ຫຼືຈະຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທຳຄວາມຮູ້ຈັກ ເຂົ້າໄປຄົບຫາກໍມີນ້ອຍລາຍທີ່ຈະປະຕິເສດ ດ້ວຍຄວາມທີ່ເຄີບເຄີມຫຼົງໄຫຼໃນສະເໜ່ແລກພົບໄປເສຍແລ້ວແຕ່ກໍບໍ່ແມ່ນວ່າຜູ້ຍິງງາມທຸກຄົນຈະໜ້າຮັກ ໜ້າຄົບຫາ ຖ້າເຈົ້າເປັນຜູ້ຊາຍຄົນໜຶ່ງທີ່ຕ້ອງການຈະຈີບຜູ້ຍິງງາມ ຂໍໃຫ້ເບິ່ງຂ້າມໃນຈຸດນີ້ໄປໄດ້ເລີຍ ແລ້ວພິຈາລະນາຜູ້ຍິງ “ສະຫຼາດ” ທີ່ມີຄຸນສົມບັດດັ່ງຂໍ້ຕໍ່ໄປນີ້ຈະດີກວ່າ 1. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *