ຂ່າວດ່ວນ

ວາງຢາໃນເຄື່ອງດື່ມກໍາລັງລະບາດ ມາຮູ້ເທົ່າທັນຢາເສຍສາວ

ຮູ້ເທົ່າທັນຢາເສຍສາວ ເປັນແນວໃດເພາະຫາກກິນເກີນຂະໜາດອາດເຖິງແກ່ຊີວິດໄດ້ເລີຍ
ຈາກທີ່ຂ້ອຍຍິນຂ່າວຢ່າເສຍສາວທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຍິງເສຍທ່າໄປມີຫຍັງກັບຜູ້ຊາຍໂດຍບໍ່ຮູ້ຕົວມາຫລາຍຄົນ ແລະ ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງສາວໆ ສາຍງານລ້ຽງທີມັກທ່ຽວກາງຄືນ ຈື່ງນຳຂໍ້ມູນຂອງຢາເສຍສາວ ຫຼືຢາເສຍຕົວໃຫ້ຮູ້ຈັກພ້ອມດ້ວຍວິທີເບີ່ງແຍ່ງຕົວເອງໃຫ້ຮອດປອດໄພຈາກການຖືກວາງຢາມາຝາກຢາເສຍສາວແມ່ນຫຍັງ

ຢາເສຍສາວ ທີເຮົາໄດ້ຍິນຂ່າວກັນນັ້ນ ແທ້ໆ ແລ້ວເປັນການນຳຢາຫຼືສານເຄມີບາງປະເທດມາໃຊ້ໃນທາງທີຜິດເຮັດໃຫ້ຜູ້ເສຍຫາຍຮູ້ສຶກມືນເມົາ ບໍ່ໄດ້ສະຕິ ເພື່ອຫວັງລວນລາມຫຼືລ່ວງລະເມີດທາງເພດ ເຊັ່ນ

  • ຢາອັນປຣາໂຊແລມ ເຊິ່ງປົກກະຕິຖືກໃຊ້ເປັນຢາກຸ່ມຕ້ານອາການຊື່ມເສົ້າ
  • ຢາມິດາໂຊແລມ ຫລືໂດມິຄຸມ ເປັນກຸ່ມຢາລະງັບປະສາດ ຮັກສາອາການນອນບໍ່ລັບ
  • ຢາຟຣູໄນຕຣາຊີແປມ ຫລືຊື່ການຄ້າ ໂຣຮີບນອລ (Rohypnol) ເຮັດໃຫ້ນອນຫລັບ
  • ສານ GHB ( gamma-Hydroxybutyric) ມີຜົນອອກກະຕຸ້ນລະບົບປະສາດ ກະຕຸ້ນການໄຫລວຽນຂອງເລືອດ ເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກຕື່ນຕົວ ຮູ້ສຶກມວນ ໂດຍໃນທາງການແພດມັກຈະໃຊ້ຢາ GHB ໃນການວາງຢາສະລົບເພື່ອຜ່າຕັດ ເກີດລູກ ຫລືໃຊ້ຮັກສາໂລກທາງຈິດຕະເວບບາງຊະນິດເຊັ່ນ ໂລກເຫງົາຫລັບ ໂລກພິດເຫຼົ້າ ເປັນຕົ້ນ ແຕ່ປັດຈຸບັນສານ GHB ຖືກຖອນອອກຈາກບັນຊີຢາຕັ້ງແຕ່ປີ ແລ້ວ 1990 ແລະຈັດຢູ່ໃນກຸ່ມວັດຖຸອອກອິດຕໍ່ຈິດແລະປະສາດ ປະເທດ 1 ຫາກເສບຫຼືມີໄວ້ໃນຄອບຄອງຈະມີທັງໂທດປັບແລະຈຳຄຸກທັງມີລັກສະນະຂອງຢາເສຍສາວຈະມີທັງໃນຮູບແບບເມັດຢາຊະນິດຜົງ ແລະ ຊະນິດແຫລວໃສ່ ມີລົດເຂັ້ມເລັກນ້ອຍຈຶ່ງລະລາຍງ່າຍກັບເຄື່ອງດື່ມໄດ້ງ່າຍ ແລະ ມັກອອກລິດໄດ້ໄວບໍ່ເກີນ 30 ນາທີຫຼັງຈາກກິນຢາ ຢາເສຍສາວຖືກວາງຢາແລ້ວອາການເປັນແນວໃດ ຢ່າເສຍສາວ ອາການສະແດງຂຶ້ນຢູ່ກັບປະລິມານທີ່ໄດ້ຮັບ ໂດຍອາກາດສະແດງຈະມີດັ່ງນີ້

  1. ຫາກໄດ້ຮັບປະລິມານຢາບໍ່ຫລາຍ ໃນຊ່ວງ 5-10 ນາທີທຳອິດຈະມີອາການມື່ນງົງ ເຫງົາຊື່ມ ປວດຮາກ ຮາກໄປມາລຳບາກ
  2. ເລີມບໍ່ມີສະຕິ ແລະ ອາດຮູ້ສຶກຕອນດື່ມແອວກໍຣໍ ແຮງດື່ມແອວກໍຣໍເຂົ້າໄປຈະເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກຮ້ອນວູບວາບ ຮ້ອນຈົນຢາກຖອດເສື້ອຜ້າອອກ ກໍລະນີເປັນຢາ GHB ຫາກກິນບົນກັບເຄື່ອງດື່ມແອວກໍຣໍ ຈະມີອາການປວດຮາກ ແນນໜ້າເອີກຫາຍໃຈລຳບາກ ຫາກກິນເກີນຂະໜາດອາດເຖິງຂັ້ນເສຍຊີວິດ
  3. ໃນກໍລະນີທີໄດ້ຮັບຢາໃນປະລິມານຫລາຍ ອາດສົ່ງຜົນກະທົບການເຮັດວຽກຂອງສະໝອງ ການເຮັດວຽກຂອງລະບົບຫາຍໃຈໝົດສະຕິ
  4. ຫາກໄດ້ຮັບຢາເສຍສາວບົນກັບຢາເສບຕິດຊະນິດອື່ນໆອາດເຮັດໃຫ້ອາການໜັກຂຶ້ນໄດ້
  5. ຄົນຖືກວາງຢາຕົວນີ້ເຂົ້າໄປອາດສູນເສຍຄວາມຊົງຈຳໄປຊົ່ວຂະນະ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດຈື່ເຫດການທີເກີດຂຶ້ນໄດ້ ແນວໃດກໍຕາມ ຫາກສົ່ງໄສວ່າຢາເສຍສາວກະຕຸ້ນອາລົມທາງເພດໄດ້ແນວໃດ ທາງເທສັບກະພົງຄັກດີ້ ສະງ່າຄີ ໃຫ້ຄຳຕອບວ່າ ຢາດສຍສາວມີລິດກະຕຸ່ນການໄຫລວຽນໂລຫິດແລະອະໄວຍະວະເພດຍິງກໍມີເສັນເລືອດຢູ່ຫຼາຍ ຈຶງອາດກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດອາການວາບວາມ ຮູ້ສຶກຢາກມີເພດສຳພັນໄດ້ ທັງນີ້ ຫາກຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບຢາເສຍສາວເຂົ້າໄປໃນປະລິມານຫຼາຍເກີນໄປ ອາດອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດໄດ້ເລີຍ ເນື່ອງຈາກຢາປະເທດນີ້ມີລິດກົດການຫາຍໃຈ

ກ່ຽວກັບ admin

ກວດສອບຍັງ

ແຊ​ໄວ້! ຮາກຕົ້ນຢາງຮາກຫອມ,ເຄຶອຢາງນົມ ​ຊ່ວຍ​ບຳ​ລຸງກຳລັງທ່ານຊາຍ, ຂັບສານພິດອອກຈາກຮ່າງກາຍໃຫ້ແມ່ລຸກອ່ອນ

ສະບາຍດີຫມູ່ເພື່ອນທີ່ຮັກແພງມື້ນີ້ເຮົາມີຄວາມຮູ້ດີໆກ່ງວກັບພຶດພື້ນບ້ານເຮົາທີ່ເກິດຢູ່ຕາມຮົ້ວຕາມສວນແລະ ເກິດຕາມພື້ນທີ່ເປົ່າຫ່ວາງຕາມຮົ້ວເຮືອນຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຕາມປ່າທີ່ມີຊື່ຮ້ອງແຕກຕ່າງກັນໄປເຊັ່ນ ເຄືອສົງ,ເຄືອຕົ້ນຢາງຮາກຫອມ,ເຄຶອຢາງນົມ ລັກສະນະຂອງເຄືອແມ່ນຈັດເປັນພຶດລົ້ມລຸກຕົ້ນຈະກ້ງວຂື້ນຕາມພຶດອ້ອມຂ້າງຫລືເພື່ອໄປຮັບແສງແດດລຳຕົ້ນມີສີແດງໃບມີຮູບເປັນຮູບໃຂ່ໃບແຫລມຍາວປະມານ5-15 ເຊັນມີສີຂງວໃບມີຂົນອ່ອນໆທີ່ເກິດຕາມເຄືອຈົນຮອດຍອດເຊີ່ງສຸງເຖີງ 1- 40 ແມັດແລ້ວແຕ່ສະພາບແວດລ້ອມການເຕິບໂຕມີນໍ້າຢາງສີຂາວຕາມຕົ້ນໃບຈົນຮອດຍອດຕົ້ນເຄືອປະສົງນີ້ແມ່ນເກິດຢູ່ທຸກປະເທດຂອງທະວິບອາຊີເພາະວ່າກະຂະຫຍາຍພັນແມ່ນຂະຫຍາຍດ້ວຍແກ່ນເມື່ອຫມາກມັນແກ່ແລ້ວມັນຈະແຕກອອກມີຂົນສີຂາວຢູ່ທາງໄນແກ່ນຄືຂົນໄກ່ປີວໄປຕາມກະແສລົມສະນັ້ນຈື່ງເຮັດໃຫ້ການຂະຫຍາຍພັນແມ່ນໃປໄກເຖີງ3-10 ກິໂລແມັດແລ້ວແຕ່ແຮງລົມດອກມີສີມ່ວງນ້ອຍໆຍາວປະມານ 3-4 ມີລີແມັດ ດອກເປັນດອກຍ່ອຍປະມານ 20 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *