ຂ່າວດ່ວນ

ບໍ່ເສຍເວລາພໍນາທີ…ທີ່ທ່ານຈະຮູ້ໄວ້…! ຄວາມອັນຕະລາຍຈາກ ແປ້ງນົວ ທີ່ທ່ານຍັງບໍ່ຮູ້.

ແປ້ງນົວບໍ່ມີປະໂຫຍດທາງໂພຊະນາການແຕ່ “ແປ້ງນົວ” ມີປະໂຫຍດພຽງເຮັດໃຫ້ອາຫານມີລົດຊາດໂດຍລວມດີຂຶ້ນ ຕ້ອງໃສ່ໃນປະລິມານທີ່ເໝາະສົມ. ມື້ນີ້ທິມງານພູຜາມີເດຍຈະມາເວົ້າຄວາມອັນຕະລາຍຂອງມັນໃຫ້ຟັງ.

ອັນຕະລາຍຂອງແປ້ງນົວຖືກແບ່ງອອກເປັນ 2 ສ່ວນຄື:
1. ພິດໄພ ແລະ ອັດຕະລາຍທີ່ເກີດຈາກເກືອໂຊດຽມ ຄືແປ້ງນົວມີໂຊດຽມທີ່ມາຈາກໂຊດາໄຟເປັນສ່ວນປະກອບສຳຄັນເຊັ່ນດຽວກັນກັບເກືອແກງ ແຕ່ອັນຕະລາຍຫຼາຍກວ່າ ເຊິ່ງມີພິດໄພອັນຕະລາຍດັ່ງນີ້:

  • ເຮັດໃຫ້ພູມຕ້ານທານ ຫຼື ພູມຄຸ້ມກັນຂອງຮ່າງກາຍມະນຸດຫຼຸດລົງ
  • ເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບໃນສະໜອງເດັກນ້ອຍ ເຊິ່ງເມື່ອເດັກນ້ອຍໃຫຍ່ຂຶ້ນຈະເປັນຄົນປັນຍາອ່ອນ ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍເກີດອາການຊັກໂຄມ້າ ເຊິ່ງບາງຄັ້ງແພດບໍ່ຮູ້ສາເຫດ ອາດເປັນໄພຕໍ່ແມ່ຍິງທີ່ຖືພາ ແລະ ເດັກນ້ອຍເກີດໃໝ່ອີກດ້ວຍ.
  • ເພີ່ມອັນຕະລາຍຕໍ່ຜູ້ເຈັບປ່ວຍດ້ວຍໂລກຕ່າງໆເຊັ່ນ: ໂລກໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ຄວາມດັນສູງ ແລະ ໂລກຫົວໃຈເປັນຕົ້ນ.

2. ພິດໄພ ແລະ ອັນຕະລາຍທີ່ເກີດຈາກໂຕແປ້ງນົວ ສົ່ງຜົນດັ່ງນີ້:

  • ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການແພ້ແປ້ງນົວ ເຊິ່ງຈະມີອາການຊາ ແລະ ຮ້ອນວູບວາບຢູ່ປາກ, ລີ້ນ, ໃບໜ້າ, ແໜ້ນໜ້າເອິກ, ຫົວໃຈເຕັ້ນຊ້າລົງ, ຫາຍໃຈບໍ່ສະດວກເປັນຕົ້ນ.
  • ເຮັດໃຫ້ສະໝອງສ່ວນໜ້າເຊິ່ງເປັນສ່ວນສຳຄັນໃນການຄວບຄຸມການຈະເຈີນເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ລະບົບສືບພັນຂອງຮ່າງກາຍ ລະບົບສືບພັນຈະຜິດປົກກະຕິ ເປັນໝັນ ແລະ ອະໄວຍະວະສືບພັນອາດນ້ອຍລົງ
  • ທຳລາຍລະບົບປະສາດຕາ ທຳລາຍກະດູກ ແລະ ໄຂກະດູກ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນທີ່ຜະລິດເມັດເລືອດແດງໃນຮ່າງກາຍ ເຮັດໃຫ້ເລືອດຈາງໄດ້
  • ເຮັດໃຫ້ວິຕາມິນໃນຮ່າງກາຍຫຼຸດລົງໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງວິຕາມິນບີ 6
  • ເກີດໂລກມະເຮັງ ແລະ ທຳລາຍລະບົບປະສາດສ່ວນກາງເຮັດໃຫ້ເປັນໂລກປະສາດໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ
  • ປ່ຽນແປງໂຄຼໂມໂຊມ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຜິດປົກກະຕິໄດ້.

ກ່ຽວກັບ admin

ກວດສອບຍັງ

ຫຍ້າຍົນເຫາະ ເປັນຢາ ບຳລຸງຫົວໃຈ ແລະ ແກ້ອາການມືນຫົວ

ໃຊ້​ຫຍ້າຍົນເຫາະ ເປັນອາຫານ: ໃບ ແລະ ຍອດອ່ອນສາມາດກິນສົດກັບລາບ, ແຈ່ວ, ຫຼວກກັບແຈ່ວໄດ້, ຊຸບກັບຜັກລວມ ຫຼື ແກງ. ນອກຈາກນີ້ແລ້ວຊາວບ້ານຍັງນິຍົມນຳເອົາໃບ, ຍອດ ຫຼື ທັງຕົ້ນນຳມາມາເປັນອາຫານໝູ. ນອກຈາກໃຊ້ເປັນອາຫານແລ້ວ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *