Breaking News

ຊ່ວຍແຊຣ໌ ວອນສັງຄົມ​ຊ່ວຍເຫຼືອ​ແດ່ເດີ້​ ເພື່ອຊື້ນົມໃຫ້ແອນ້ອຍ

ຂໍຄວາມຊວຍເຫລືອຈາກພີນ້ອງທຸກຄົນໄພມີເຄືອງນຸງຫົມທີບໍໃສແລ້ວມາບໍລິຈາກແມຕູ້ແດ່ເຄື້ອງນຸງຫົມແອນ້ອຍ.

ເຄື້ອງນອນແມ່ຂອງເດັກໄດ້ເສຍຊີວິດແລ້ວມີແຕ່ແມ້ເຖົ້າເພິນແອນ້ອຍຕາອີຕົນເດ😔😔

ເມື້ອງເຊໂປນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ບ້ານຫ້ວຍຊາຍ.

ເບີໂທ 02092250198

ທີ່ມາ

About admin

Check Also

ໂອຍບັກຫລ້າຄຳແພງຕາອີໂຕນເດລູກ.. ແມ່ໃຈຊົ່ ວ ແທ້ ຄື ບໍ່ໃຫ້ຜູ້ອື່ນລ້ຽງດີກວ່າ

ໂອຍບັກຫລ້າຄຳແພງຕາອີໂຕນເດລູກເອີຍ ຖືກແມ່ໃຈດຳອຳມະຫິດ ຄ້າທັງເປັນເກິດມາລະເອົາສາຍແນຫັດຄໍຕາຍລະເອົາໄປຖີ້ມຄຸມຢູປາ ບັງເອີຍເຮົາກາຢູ່ສູນກັກໂຕນຳດຽວກັບແມ່ຂອງເດັກນ້ອຍ😭😭😭😭😭 ຄື່ນນີ້ກາບໍໄດ້ນອນເບີດຄືນຕາຈົນຕູບເບີດບັກຫລ້ານ້ອຍໆມາກວນ ຕອນນີ້ກຳລັງດຳເນີນີະດີກັບຜູ້ນີງຄົນນັ້ນຂໍບໍບອກຊື່ເດີ ຕາອີໂຕນເດລູກເອີຍ. ຝາກແຊແນເດີທຸກຄົນ ທີ່ມາ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *