ຂ່າວດ່ວນ

ຈົນກໍ່ດີ! ຈະໄດ້ຮູ້ໃຊ້ເງີນຢ່າງມີ “ສະຕິ”

ຈົນ…ກໍ່ດີ…!

ຈະໄດ້…ຮູ້ວິທີ…ໃຊ້ເງີນຢ່າງມີສະຕີ

ລວຍ…ກໍ່ດີ…

ຈະໄດ້…ມີຊີວິດ…ທີ່ “ສະດວກສະບາຍ”

ບໍ່ມີຄູ່…ກໍ່ດີ…!

ຈະໄດ້…ມີ “ອິດສະຫລະ” ເຕັມທີ່

ມີຄູ່…ກໍ່ດີ…!

ຈະບໍ່…ໄດ້ “ເຫົງາ” ຈົນເກີນໄປ

ປ່ວຍ…ກໍ່ດີ…!

ຈະໄດ້…ຮູ້ວິທີ “ເບີ່ງແຍງ”ຕົວເອງ

ບໍ່ປ່ວຍ…ກໍ່ດີ…!

ຈະໄດ້…ມີພະລັງ…”ສ້າງສັນ”ຢ່າງບໍ່ຈຳກັດ

ດັງ…ກໍ່ດີ…!

ຈະໄດ້…ມີຄົນຮູ້ຈັກ…ມີຄົນທັກ

ແລະຈະໄດ້…ໃຊ້”ຄວາມດັງ”ຂະຫຍາມ”ຄວາມດີ”

ບໍ່ດັງ…ກໍ່ດີ…!

ຈະໄດ້…ບໍ່ມີຄົນ…”ວຸ້ນວາຍ”

ໄປໃສ…ກໍ່”ສະບາຍ”

ງາມຫລໍ່…ກໍ່ດີ…!

ຈະໄດ້…ມີຄົນ “ສົນໃຈ”ຫຼາຍໆ

ບໍ່ງາມບໍ່ຫລໍ່…ກໍ່ດີ…!

ຈະໄດ້…ມີແຕ່ຄົນ…ເບີ່ງເຮົາທີ່ຫົວໃຈ

ທຸກ…ກໍ່ດີ…!

ຈະໄດ້…ຫມັ່ນສັນຫາ…”ຄວາມສຸກ”ທີ່ແທ້ຈີງ

ບໍ່ທຸກ…ກໍ່ດີ…!

ຈະໄດ້…ໃຊ້ຄວາມສຸກສ້າງ…”ຄວາມສຳເລັດ”ຕໍ່ໄປ

ກ່ຽວກັບ admin

ກວດສອບຍັງ

ຜູ້ຊາຍທີ່ຖີ້ມເມຍຕົວເອງມານອນກັບເຮົາໄດ້ ເຂົາກໍ່ຖີ້ມເຮົາໄປນອນກັບຄົນອື່ນໄດ້ຄືກັນ

ຂໍ້ຄິດສອນໃຈ ຜູ້ຊາຍທີ່ຖີ້ມເມຍຕົວເອງມານອນກັບເຮົາໄດ້ ເຂົາກໍ່ຖີ້ມເຮົາໄປນອນກັບຄົນອື່ນໄດ້ຄືກັນ ຄູ່ຊີວິດ ຍາກຮູ້ວ່າໃຜທີ່ເອົາເປັນຄູ່ຊີວິດໄດ້ນັ້ນ ໃຫ້ເບີ່ງວ່າເຂົາປະຕີບັດກັບຄົນທີ່ມີບຸນຄຸນກັບເຂົາແນວໃດ ຖ້າເຂົາເນລະຄຸນກັບຄົນທີ່ມີບຸນຄຸນກັບເຂົາໄດ້ນັ້ນແມ່ນໃຜໃນ ໂລກນີ້ກໍ່ເຮັດໄດ້ເຊັ່ນກັນ. ເພື່ອນ “ໝູ່.ຄູ່” ຍາກຮູ້ວ່າໝູ່ຄົນໃດຄົບຫາໄດ້ໃນລະດັບໃດ ໃຫ້ເບີ່ງເວລາທີ່ເຂົາເວົ້າຈາເລື່ອງຂອງຄົນອື່ນໃຫ້ເຮົາຟັງ ເຂົາດ່າຄົນອື່ນທີ່ເຂົາບໍ່ພໍໃຈໃຫ້ເຮົາຟັງໄດ້ ມື້ໃດທີ່ເຮົາເຮັດຜິດໃຈກັນຂື້ນມາເຂົາກໍ່ດ່າເຮົາໃຫ້ຄົນອື່ນຟັງໄດ້ ຄືກັນ. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *