ຂ່າວດ່ວນ

SureStay : ຮັບພະນັກງານຕ້ອນຮັບ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ກະລຸນາອ່ານລາຍລະອຽດ ແລະ ສະໝັກໂດຍກົງ

We are hiring!!!

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ!!!

Contact us: 021 249999 or 020 77825253

ຕິຕໍ່ໄດ້ທີ່: 021 249999 ຫຼື 020 77825253

ກ່ຽວກັບ admin

ກວດສອບຍັງ

DDC Group : ຮັບພະນັກງານຫຼາຍຕໍາແໜ່ງດ່ວນ!

 ບໍລິສັດ ກຸ່ມດວງຈະເລີນພັດທະນາກໍ່ສ້າງ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ Duangchaleun Development Construction Group Co.,Ltd ສໍານັກງານໃຫຍ່: ຖະໜົນ 450 ປີ, ບ້ານໂພນທອງ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ແຂວງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *