ຂ່າວດ່ວນ

HAL : ພະນັກງານ ບໍລິການປະຈຳສາຂາ: 05 ຕຳແໜ່ງ ( ປະຈຳສາຂາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ )

ກະລຸນາອ່ານລາຍລະອຽດ ແລະ ສະໝັກໂດຍກົງ

ຮຸ່ງອາລຸນ ຂົນສົ່ງດ່ວນ ປະກາດຮັບພະນັກງານ

ພະນັກງານ ບໍລິການປະຈຳສາຂາ: 05 ຕຳແໜ່ງ ( ປະຈຳສາຂາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ )

ເງື່ອນໄຂ

1. ວຸດທີ່ຕ້ອງການ

– ອາຍຸ 22-28 ປີ, ເພດຊາຍ

2. ການສຶກສາຕ້ອງຈົບຊັ້ນສູງຂຶ້ນໄປ

3. ຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດດ້ານການນຳໃຊ້ຄອມ

ພິວເຕີຂັ້ນພື້ນຖານ (Microsoft Ofice)

4. ຕ້ອງເປັນຄົນໃນພື້ນທີ່ ໃນນະຄອນຫຼວງ ຫຼື ຮູ້ເສັ້ນທາງໃນນະຄອນຫຼວງ

5. ຕ້ອງມີໃບຂັບຂີ່ ABC

6. ມີບຸກຄະລິຂະພາບດີ, ມະນຸດສຳພັນດີ, ມີຄວາມຫ້າວ

ຫັນດຸໝັ່ນ ແລະ ມັກໃນວຽກບໍລິການ.

ເອກະສານຕິດຄັດປະກອບມີ:

– ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່

– ໃບປະກາດ

– ປຶ້ມສຳມະໂນຄົວ

– ແບບຟອມຂອງບໍລິສັດ

– ບັດປະຈຳຕົວ

– ໃບຂັບຂີ່

ປິດຮັບພະນັກງານວັນທີ 15/10/2020 ນີ້

ກ່ຽວກັບ admin

ກວດສອບຍັງ

ວັດອົງໄຫ ບູຮານສະຖານ ແຫ່ງເມືອງຍອດອູ ແຂວງຜົ້ງສາລີ

ວັດອົງໄຫ ນີ້ຕັ້ງຢູ່ເນີນພູ ໃນພົງໄພທີມີປ່າໄມ້ຂຽວງາມ ແລະຕັ້ງຢູ່ ຝາກກົງກັນຂ້າມແມ່ນ້ຳອູ ເຊິ່ງມີທາງທີ່ເປັນຂັນໄດຂຶ້ນໄປເທິງວັດແຫ່ງນີ້ 465 ຂັ້ນ, ວັດແຫ່ງນີ້ມີທາດອົງໄຫ ທີງົດງາມຮູບຮ່າງລັກສະນະແມ່ນຄ້າຍຄືຫມາກນ້ຳເຕົ້າ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບອິດທິພົນການສ້າງແລະຄວາມເຊື່ອແບບຄົນໄຕ້ລື້ ເມື່ອຂຶ້ນໄປເຖິງວັດແລ້ວ ທຸກຄົນແມ່ນສາມາດຊົມວິວ ທິວທັດ ຂອງທຳມະຊາດພູຜາປ່າໄມ້ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *