ຂ່າວດ່ວນ

HAL : ພະນັກງານ ບໍລິການປະຈຳສາຂາ: 05 ຕຳແໜ່ງ ( ປະຈຳສາຂາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ )

ກະລຸນາອ່ານລາຍລະອຽດ ແລະ ສະໝັກໂດຍກົງ

ຮຸ່ງອາລຸນ ຂົນສົ່ງດ່ວນ ປະກາດຮັບພະນັກງານ

ພະນັກງານ ບໍລິການປະຈຳສາຂາ: 05 ຕຳແໜ່ງ ( ປະຈຳສາຂາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ )

ເງື່ອນໄຂ

1. ວຸດທີ່ຕ້ອງການ

– ອາຍຸ 22-28 ປີ, ເພດຊາຍ

2. ການສຶກສາຕ້ອງຈົບຊັ້ນສູງຂຶ້ນໄປ

3. ຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດດ້ານການນຳໃຊ້ຄອມ

ພິວເຕີຂັ້ນພື້ນຖານ (Microsoft Ofice)

4. ຕ້ອງເປັນຄົນໃນພື້ນທີ່ ໃນນະຄອນຫຼວງ ຫຼື ຮູ້ເສັ້ນທາງໃນນະຄອນຫຼວງ

5. ຕ້ອງມີໃບຂັບຂີ່ ABC

6. ມີບຸກຄະລິຂະພາບດີ, ມະນຸດສຳພັນດີ, ມີຄວາມຫ້າວ

ຫັນດຸໝັ່ນ ແລະ ມັກໃນວຽກບໍລິການ.

ເອກະສານຕິດຄັດປະກອບມີ:

– ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່

– ໃບປະກາດ

– ປຶ້ມສຳມະໂນຄົວ

– ແບບຟອມຂອງບໍລິສັດ

– ບັດປະຈຳຕົວ

– ໃບຂັບຂີ່

ປິດຮັບພະນັກງານວັນທີ 15/10/2020 ນີ້

ກ່ຽວກັບ admin

ກວດສອບຍັງ

ປະກາດຊອກຫາ ນາງນວນຈັນ ບໍ່ເຫັນແຕ່ວັນທີ 7 ມັງກອນ

ວັນທີ 11 ມັງກອນ 2021 ແຈ້ງຄົນຫາຍ: ຊອກຫາ ນາງນວນຈັນ ບໍ່ເຫັນກັບເຮືອນແຕ່ວັນທີ 7 ມັງກອນ 2021, ພໍ່ແມ່ແລະຍາດພີ່ນ້ອງຊອກຫາ ສຸດຄວາມສາມາດແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ພົບເຫັນ. ນາງນວນຈັນ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *